Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Ενημερωθείτε για τα απλά μέτρα αντισεισμικής προστασίας στο σπίτι
Απάντηση
seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Η βιβλιογραφία των μηχανικών λέει ότι όταν υπάρχει διέγερση ενός σεισμού....

( Οι πλάκες, στην διέγερση ενός σεισμού, υπό την δράση των πλευρικών φορτίων μετατοπίζονται οριζοντίως αναγκάζοντας σε μετατόπιση και τα κατακόρυφα στοιχεία με τα οποία είναι συνδεδεμένες. )

Διαφωνώ πλήρως με αυτήν την άποψη.
Για μένα.....
Τα υποστυλώματα μεταφέρουν στις πλάκες τα πλευρικά φορτία του σεισμού, και όχι οι πλάκες στα υποστυλώματα.

Αυτό αν συμβαίνει οδηγεί σε λάθος σχεδιασμό ως προς τις τέμνουσες που δημιουργούνται κοντά στο υποστύλωμα της βάσης.
Γιατί άλλη είναι η τιμή τάσης ( μεγαλύτερη ) της τέμνουσας που δημιουργείται από την μεταφορά των πλευρικών φορτίων του σεισμού από τα υποστυλώματα, της βάσης προς τις πλάκες,
και άλλη είναι η τιμή τάσης της τέμνουσας όταν μεταφέρονται από τις πλάκες προς τα υποστυλώματα.

Διότι..
Η επιτάχυνση στον κόμβο της βάσης, είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι στους άλλους κόμβους, λόγο του ότι στους άνω κόμβους μεσολαβεί η ελαστική περιοχή του υποστυλώματος, ενώ η βάση είναι τοποθετημένη μέσα στα πρανή του εδάφους και ακολουθεί την επιτάχυνση του, την οποία την μεταφέρει στον άκαμπτο πρώτο κόμβο του ισογείου άμεσα με μηδενική πλαστιμότητα.

Αυτό σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα στατικά φορτία που δέχεται το υποστύλωμα του ισογείου, που το κάνουν ακόμα περισσότερο άκαμπτο ( λόγο στατικής προέντασης ) το κάνει να εγκρίνεται σαν τα κοντά υποστυλώματα.

Αν το σκεπτικό του σχεδιασμού είναι ότι οι πλάκες, στην διέγερση ενός σεισμού υπό την δράση των πλευρικών φορτίων μετατοπίζονται οριζοντίως αναγκάζοντας σε μετατόπιση και τα κατακόρυφα στοιχεία με τα οποία είναι συνδεδεμένες, τότε η σχεδιαζόμενη επιτάχυνση του σεισμού στον κόμβο βάσης είναι λανθάνουσα, διότι μεσολαβεί η ελαστική περιοχή του υποστυλώματος, δίνοντας λανθάνουσες τιμές επιτάχυνσης του κόμβου βάσης.

Την να την κάνουμε την πλαστιμότητα που υφίσταται από εκεί και πάνω, όταν έχουμε αστοχία στον κόμβο της βάσης, ανάμεσα στην μαλακή και άκαμπτη περιοχή? (κρίσιμη περιοχή)

Θα μου πείτε ότι αυξάνεται τις διαστάσεις και τον οπλισμό στα υποστυλώματα του ισογείου, και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.
Σωστά.....αλλά χάνεται σε πλαστιμότητα, και μεταφέρεται το πρόβλημα πάρα πάνω?

Ακόμα όσο περισσότερο αυξάνεται τις διαστάσεις και τον οπλισμό στα υποστυλώματα του ισογείου, τόσο περισσότερο καταπονούνται οι πεδιλοδοκοί και οι δοκοί με τις πλάκες με τέμνουσες.

Η λύση είναι μία.
Να μεταφέρουμε τις φορτίσεις του σεισμού και τις τέμνουσες σε άλλες διατομές, ( εγκάρσια των υποστυλωμάτων ) και να τις αποτρέψουμε να εμφανιστούν στους κόμβους.
Πως .... το εξηγώ στην ανάρτηση με τίτλο..
Πως με την εφαρμογή του ελκυστήρα μεταφέρονται οι τέμνουσες, από την οριζόντια στην κάθετη διατομή της κολόνας

O μηχανισμός της ευρεσιτεχνίας κάνει ότι επιθυμεί να σχεδιάσει ένας μηχανικός.
Κάνει μερική η πλήρη προένταση, πάκτωση, τριπλή απορρόφηση σεισμικής ενέργειας, βελτίωση σαθρών εδαφών, και κατευθύνει τις φορτίσεις του σεισμού σε ισχυρές διατομές.
Βασικά αλλάζει τον σχεδιασμό που εσείς κάνετε ως τώρα.

Υπάρχει ένας καθηγητής του Α.Π.Θ ο οποίος έκανε μία σπουδαία αντισεισμική ανακάλυψη για τις κατασκευές.
Διάβασε εδώ http://excellence.minedu.gov.gr/list...6-tsonos-model
Έγινε μεγάλο θέμα, γιατί του είπε μπράβο ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, Κ. Μ. Mosalam,
Ο ίδιος καθηγητής έκανε θετικά σχόλια και για μένα.....τίποτα άλλο.
Στο κάτω κάτω ο κύριος Τσόνος ανακάλυψε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο υπολογίζει
τις ισχυρές δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων και προκαλούν στους κόμβους σημαντικές βλάβες που μπορούν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των κτιρίων.
Εάν με τη βοήθεια του μοντέλου οι δυνάμεις στους κόμβους διατηρηθούν χαμηλές, οι βλάβες εκτρέπονται στα δοκάρια αποτρέποντας έτσι την κατάρρευση των οικοδομών.

Εγώ ανακάλυψα κάτι καλύτερο από αυτό....
Μέσο του μηχανισμού του ελκυστήρα εκτρέπω τις τέμνουσες από τους κόμβους, και τις οδηγώ σε μεγάλες ασφαλέστερες διατομές .. αυτές της κάθετης τομής των υποστυλωμάτων.

Εσείς θεωρείται ότι ο ένας όροφος είναι πάνω στον άλλο, και διακόπτεται από τα διαφράγματα των πλακοδοκών.
Εγώ θεωρώ το υποστύλωμα σαν ένα καθ όλον το ύψος του κτιρίου, προτεταμένο από το δώμα μέχρι και την βάση, με ισχυρή πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος στο ύψος της θεμελίωσης, και χωρίς διαφράγματα.
Δηλαδή ο εφελκυσμός του τένοντα είναι ενιαίος καθ όλον το ύψος του υποστυλώματος και του κτιρίου και αρχίζει από την πρώτη ίνα στο δώμα και την πρώτη ίνα της βάσης
Δηλαδή δεν είναι σταδιακός ο εφελκυσμός στα υποστυλώματα ανά όροφο ( λόγο διαφράγματος των πλακών )
Τις πλάκες τις θεωρώ σαν πλάγιες φορτίσεις.

Δηλαδή με την κατάλληλη διαστασιολόγιση δημιουργό ένα και μόνο ένα άκαμπτο καθ όλο το ύψος ισχυρό δομικό στοιχείο πακτωμένο ισχυρά με το έδαφος, το οποίο αντιστέκεται στην ροπή που του εφαρμόζουν οι καθ ύψος πλάκες λόγο αδράνειας.
Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι υποστυλώματα, φρεάτια τοιχία, ή ακόμα και όλη η μονολιθική κατασκευή.
Η πάκτωση εδάφους και δομικού στοιχείου εφαρμόζει μία αντίσταση στο δώμα και στην βάση και η αντίσταση αυτή είναι η μαθηματική εξίσωση ισορροπίας της απόκρισης του κτιρίου προς τις φορτίσεις του σεισμού.
Αν κάνεις ένα απλό σχεδιάγραμμα δυνάμεων, θα διαπιστώσεις ότι οι τέμνουσες είναι μηδενικές στους κόμβους, διότι εκτρέπονται ως κάθετες τέμνουσες στην κάθετη διατομή του υποστυλώματος.
Αυτή η διατομή είναι πιο μεγάλη οπότε και πιο ισχυρή από την διατομή κάτοψης του υποστυλώματος.
Αυτό κάνει την διαφορά στην φέρουσα ικανότητα του κτιρίου.
Τώρα αν..αντί πάκτωση που εφαρμόζουμε στο υποστύλωμα, του εφαρμόσουμε προένταση στα πλαίσια της επαλληλίας, έχουμε επιπροσθέτως και τα καλά της προέντασης τα οποία υπάρχουν στην βιβλιογραφία των μηχανικών.

Ακόμα εγώ κάνω και εφαρμοσμένη έρευνα στο Ε.Μ.Π με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι πάρα πολύ θετικά, και να εμπεδώνουν αυτά που λέω.

Χωρίς τους ακαδημαικούς, πως αλλιώς θα αποδείξω την χρησιμότητα της ευρεσιτεχνίας?
Χωρίς αποτελέσματα ακαδημαικά, και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ποια πολεοδομία θα σου δώσει άδεια κατασκευής με την μέθοδο της ευρεσιτεχνίας μου?

Υ.Γ
Οι μηχανικοί πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους στο τι πραγματικά θέλουν.
Ασφάλεια στις κατασκευές, ή μικρό κόστος?
Πως είναι δυνατόν να σχεδιάζεται με μερική αντισεισμική προστασία, χωρίς να έχετε αντιρρήσεις τεχνικής και ηθικής φύσης?
Πρώτα απ’ όλα κάθε αντισεισμική προστασία δεν μπορεί να είναι παρά μερική.
Ο σχεδιασμός που κάνετε είναι πάντα πιθανοτικού χαρακτήρα
Οι αβεβαιότητες στην πληθώρα των παραμέτρων που υπεισέρχονται κατά τον σχεδιασμό, καθιστά αδύνατη την ακρίβεια προσδιορισμό του βαθμού της αντισεισμικής προστασίας.
Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε την έρευνα, ώστε στο τέλος να μπορούμε να σχεδιάζουμε κατασκευές όπου η φέρουσα ικανότητά τους θα ξεπερνά την πληθώρα των παραμέτρων, και θα είναι αλώβητες με ανεκτό κατασκευαστικό κόστος.
Αυτό για μένα θα είναι το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα ή μέθοδος.
Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ και οι ακαδημαικοί που ασχολούνται με την έρευνα, και κάθε προσγειωμένος ερευνητής, ο οποίος δεν θεωρεί τους κανονισμούς αλάνθαστους.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

α) Αν έχουμε ένα υποστύλωμα με πολύ μικρή διατομή κάτοψης και πολύ μεγάλο ύψος, του οποίου η βάση είναι τοποθετημένη μέσα σε χαλαρό έδαφος .
Αν του εφαρμόσουμε στο άνω άκρο του ένα πλάγιο φορτίο, αυτό ....
1) Θα λυγίσει πριν αστοχήσει.
2) Η διεπαφή της βάσης και του εδάφους δεν θα αλλάξει, διότι το υποστύλωμα δεν είναι αρκετά ισχυρό και η εφαρμοζόμενη ροπή του υποστυλώματος προς την μερικός πακτωμένη βάση, δεν είναι αρκετή για να την ανασηκώσει από το έδαφος.
Η πλάγια φόρτιση που εφαρμόσαμε στο υποστύλωμα, απορροφήθηκε από αυτό σταδιακά, και όχι ακαριαία, λόγο της πλαστιμότητας που αυτό διαθέτει.
Ναι μεν παραμορφώθηκε, αλλά δεν αστόχησε, διότι ο χρόνος που εφαρμόσαμε το φορτίο, σε συνδυασμό με την ελαστική ιδιότητα της μικρής διατομής και την ιδιότητα του υλικού να παραμορφώνεται, απορρόφησε σταδιακά την φόρτιση.
Συμπέρασμα
Ο χρόνος ( επιτάχυνση ) και η πλαστιμότητα έχουν ενεργό ρόλο προς την απορρόφηση ενός πλάγιου φορτίου.

β) Αν έχουμε ένα υποστύλωμα με μεγάλη διατομή κάτοψης, και μικρό ύψος, του οποίου η βάση είναι τοποθετημένη μέσα σε χαλαρό έδαφος .
Αν του εφαρμόσουμε στο άνω άκρο του ένα πλάγιο φορτίο, αυτό ....
1) Δεν θα λυγίσει,
2) Θα μετατρέψει και θα μεταφέρει ακαριαία όλα τα φορτία υπό μορφή ροπής στην βάση.
Η βάση θα σηκωθεί από την μία πλευρά της από το έδαφος
Το έδαφος καθώς και το υποστύλωμα θα υποστούν μεγαλύτερα φορτία, λόγο της έλλειψης πλαστιμότητας, που έχει σαν αποτέλεσμα την μετάδοσης ακαριαίας μεγάλης επιτάχυνσης, οπότε και περισσότερων φορτίων αδράνειας.


Με τα πάρα πάνω που ανέφερα και όλοι ξέρουμε, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ...
α) Αν το πλάστιμο υποστύλωμα έχει πεδιλοδοκούς και πλακοδοκούς, οι ροπές των κόμβων είναι μικρότερες λόγο της πλάστιμης ιδιότητας του κορμού του υποστυλώματος.
β) Αν το άκαμπτο υποστύλωμα έχει πεδιλοδοκούς και πλακοδοκούς, οι ροπές των κόμβων είναι μεγαλύτερες λόγο μη διαθέσιμης πλαστιμότητας.
Με λίγα λόγια, η πλαστιμότητα μειώνει την επιτάχυνση και κατανέμει σταδιακά και ομοιόμορφα τα φορτία σε περισσότερες διατομές του υποστυλώματος, αλλά ..... παραμορφώνει τα πάντα.

Το ερώτημα που θέτω τώρα είναι το εξής.
α) Αν μεγαλώσουμε τα πλάγια εφαρμοζόμενα φορτία και στα δύο υποστυλώματα που ανέφερα πριν, αλλά....
το άκαμπτο υποστύλωμα το πακτώσουμε τώρα ισχυρά με το έδαφος,... ενώ το πλάστιμο όχι....πιο από τα δύο υποστυλώματα θα καταπονήσει περισσότερο τους κόμβους με ροπές, οι οποίες θα καταλήξουν σε εφαρμοσμένες τέμνουσες πάνω στην εγκάρσια τομή του υποστυλώματος?
β) Πια από τις δύο εγκάρσιες τομές των υποστυλωμάτων θα αντέξει τις τέμνουσες βάσης? η πλάστιμη με μικρή διατομή, ή η άκαμπτη με μεγάλη διατομή?

Απάντηση
α) Το άκαμπτο υποστύλωμα λόγο του ότι είναι πακτωμένο με το έδαφος, θα φέρει μια αντίσταση στην τάση ροπής που εφαρμόζει το υποστύλωμα προς την βάση.
Αυτή η αντίσταση θα μεταφέρει τις τέμνουσες, από τους κόμβους που εφαρμόζονταν πριν, στην κάθετη διατομή του άκαμπτου υποστυλώματος.
Δηλαδή η πάκτωση του άκαμπτου υποστυλώματος με το έδαφος, εκτρέπει τις φορτίσεις των ροπών από τους κόμβους, και τις μεταβιβάζει στον κάθετο άξονα του υποστυλώματος.
Ερώτηση
Δηλαδή οι κόμβοι δεν δέχονται πια ροπές?
Απάντηση
Όχι,...γιατί κάναμε εκτροπή των ροπών....αλλά...παραμένουν οι τέμνουσες οι οποίες όμως δημιουργούνται από άλλες αιτίες, και όχι από τις ροπές.
Οι τέμνουσες που παραμένουν στην διατομή του υποστυλώματος είναι οι τέμνουσες οι οποίες δημιουργούνται λόγο αδράνειας της κατασκευής από την επιβαλλόμενη επιτάχυνση του σεισμού προς την κατασκευή. ( απλά μεταφορικές τέμνουσες )
Τις τέμνουσες που εκ τρέψαμε λόγο πάκτωσης, είναι μεν και αυτές τέμνουσες, αλλά δημιουργούνται από άλλη αιτία.
Η αιτία αυτή είναι... η μετατόπιση του άνω άκρου του κάθετου υποστυλώματος, ως προς τον κάθετο άξονά του, που έχει σαν αποτέλεσμα στον κόμβο να δημιουργούνται ροπές λόγο του ότι το υποστύλωμα εξασκεί τάσεις ανόδου στην δοκώ, η οποία όμως δεν μπορεί να ανέλθει, λόγο του ότι δέχεται μεγαλύτερα στατικά φορτία από τις ανοδικές τάσεις που εφαρμόζει σε αυτήν το υποστύλωμα.
Η πάκτωση του άκαμπτου υποστυλώματος, σταματάει την μετατόπιση του άνω άκρου του υποστυλώματος, ( ταλάντωση ) οπότε σταματά την μετατόπιση του κάθετου άξονά του, οπότε μηδενίζει τις ροπές στους κόμβους, οπότε μηδενίζει και τις τέμνουσες που δημιουργούν οι ροπές των κόμβων, αφού αυτές πια δεν υφίστανται.
Αυτή η απάντηση είναι ως προς την α) ερώτηση....πάμε τώρα στην ..

β) Πια από τις δύο εγκάρσιες τομές των υποστυλωμάτων θα αντέξει τις τέμνουσες βάσης? η πλάστιμη με μικρή διατομή, ή η άκαμπτη με μεγάλη διατομή?
Απάντηση..
Τέμνουσα βάσης εγώ εννοώ την τέμνουσα η οποία δημιουργείτε από μεταφορικούς λόγους, και όχι την τέμνουσα που δημιουργείτε από τις ροπές των κόμβων.
Αυτή η τέμνουσα, καταπονεί περισσότερο το υποστύλωμα του ισογείου.
Δύο είναι οι λύσεις για να την αντιμετωπίσουμε.
α) Αυξάνουμε την διατομή του υποστυλώματος του ισογείου.
β) Εφαρμόζουμε κάθετη προένταση.

Ο ελκυστήρας για να είναι χρήσιμος, θέλει το υποστύλωμα να έχει μεγάλη διατομή κάτοψης, έτσι και αλλιώς, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε διπλή πάκτωση στο υποστύλωμα ( τοιχίο ) για ευνόητους λόγους.
Αυτό και μόνο αυξάνει συγχρόνως και την αντοχή του στις μεταφορικές τέμνουσες.
Αν με τον μηχανισμό του εφαρμόσουμε και προένταση αντί πάκτωση, τότε μεγαλώνουμε την ενεργή του διατομή, οπότε και την αντοχή του στις τέμνουσες κατά 33%
Πιστεύω να σας κάλυψα τις απορίες, γιατί το μεγάλο άκαμπτο υποστύλωμα θέλει πάκτωση, ή για μένα καλύτερα προένταση στα πλαίσια επαλληλίας της αντοχής του σ.θρ του υποστηλώματος.

Δηλαδή με το πακτωμένο η καλύτερα προτεταμένο υποστύλωμα,
α)σταματάμε τις παραμορφώσεις, του φέροντα, γιατί εκ τρέπουμε τις ροπές από τους κόμβους σε μεγαλύτερες και ανθεκτικότερες διατομές. ( εκ τρέπουμε τις ροπές, από την μικρή εγκάρσια διατομή του υποστυλώματος, στην μεγαλύτερη ισχυρότερη κάθετη διατομή του. )
β) Ακυρώνουμε την επιβολή των στατικών φορτίων, που σε συνδυασμό με την ταλάντωση, επιβάλουν μεγάλες αστοχίες στους κόμβους, διότι η βάση παραμένει στο έδαφος, και τα στατικά φορτία εξισώνονται με την αντίδραση του εδάφους.
γ) Με την εφαρμογή της προέντασης αυξάνουμε την αντοχή του υποστυλώματος στην τέμνουσα βάσης.

δ) Παραμόρφωση = επισκευές, μικρότερες αντοχές στην τέμνουσα βάσης, και αστοχία.
Σταματάμε και την παραμόρφωση.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

δ) Αδρανής οπλισμός και πλαστημότητα = επισκευές, μικρότερες αντοχές στην τέμνουσα βάσης, λιγότερες κρίσιμες διατομές, μηχανισμός ορόφου και αστοχία.
Προένταση και πάκτωση των υποστυλωμάτων = λιγότερες επισκευές, μεγαλύτερες αντοχές.
Στο Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από τον κύριο καθηγητή Μανώλη Παπαδρακάκη, έγιναν μη γραμμικές στατικές αναλύσεις ( pushover )
με σκοπό τη σχεδίαση του διαγράμματος τέμνουσας βάσης - μετατόπισης του κόμβου ελέγχου, και την εύρεση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σε πλευρικά φορτία, με και χωρίς το σύστημά μου.

Διαπιστώθηκε ότι αν το σύστημα εφαρμόζετε σε όλα τα υποστυλώματα, τότε οδηγεί σε σημαντικά αυξημένες τιμές της φέρουσας ικανότητας.
Συγκεκριμένα σε ένα πενταώροφο

εφαρμόσανε θλιπτικό φορτίο 1,200 kN σε κόμβους της ανώτατης στάθμης, λόγω της δύναμης προέντασης.
Αρχικά φόρτισαν τα τέσσερα γωνιακά υποστυλώματα, ενώ στην συνέχεια φόρτισαν όλα τα εννέα υποστυλώματα του κτιρίου.
Η επιβαλλόμενη τάση σε κάθε υποστύλωμα είναι.
1200kN ( κολόνες 0,30 m x 0,40 m x 3,00m ) = 10 MPa

Στην οριακή κατάσταση αστοχίας του υποστυλώματος λόγο θλίψης ( λαμβάνοντας υπόψη και τον συντελεστή ασφαλείας που έχει τιμή 1,5 για το σκυρόδεμα ),η τάση θραύσης για σκυρόδεμα C 30 είναι. 30MPa/1.5=20 MPa

Επομένως η επιβαλλόμενη τάση στα υποστυλώματα είναι στο 50% της τάσης θραύσης.

Η μέγιστη τιμή μετατόπισης χωρίς την εφαρμογή της προέντασης (συμβατικές κατασκευές ) είναι 900,62kN για μετατόπιση 0.1296 m

Η μέγιστη τιμή μετατόπισης με την εφαρμογή θλιπτικού φορτίου 1,200 kN σε όλους τους κόμβους της ανώτερης στάθμης είναι 1,179.33kN για μετατόπιση 0.0864 m

H βελτίωση στη φέρουσα ικανότητα είναι 1,179.33 - 900.62 = 272.71 kN

H βελτίωση στη μέγιστη τέμνουσα βάσης είναι 278.71/900.92=30.9%

Ακόμα
Γνώμη του διεθνούς γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τον Υδραυλικό ελκυστήρα
Έχει πολύ θετική γνώμη για τον υδραυλικό ελκυστήρα.
Εξετάζετε από επιστήμονες του είδους.

http://postimage.org/image/32vfj43z8/
http://postimage.org/image/2g4sfacsk/
http://postimage.org/image/332ou0y04/
http://postimage.org/image/33322bpyc/

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Πως καταργούμε τον μηχανισμό ορόφου με την ευρεσιτεχνία

Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση των σεισμικών φορτίσεων και να τις κατευθύνουμε ( όχι εκεί που θέλουν αυτές, εγκάρσια των υποστυλωμάτων, αλλά..) στις κάθετες διατομές των υποστυλωμάτων, ( ή καλύτερα κάθετες διατομές τοιχίων με διπλή πάκτωση ) που είναι ικανές να τις παραλάβουν, αυτό καταργεί αυτομάτως τον μηχανισμό ορόφου.
Διότι ο μηχανισμός ορόφου δημιουργείται μόνον όταν οι πλάγιες φορτίσεις του σεισμού εφαρμοσθούν εγκάρσια των διατομών των υποστυλωμάτων στο ύψος ενός μαλακού ορόφου.
Αυτό κάνει η ευρεσιτεχνία.
αλλάζει την κατεύθυνση των σεισμικών φορτίσεων, από πλάγιες που είναι τις μετατρέπει σε κάθετες φορτίσεις, και σχεδιάζει το υποστυλώμα από την βάση μέχρι το δώμα σαν να είναι ένα υποστύλωμα,..... και όχι σαν να είναι πολλά υποστυλώματα τα οποία χωρίζονται από τα διαφράγματα των πλακών.
Αυτό καταργεί τον μηχανισμό ορόφου, διότι τώρα πια δεν υπάρχει μαλακός όροφος, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες πλάγιες φορτίσεις.
Αυτό κάνει η πάκτωση του δώματος με το έδαφος, και η αντίδραση του δώματος και της βάσης προς την ταλάντωση του φέροντα οργανισμού.
Δηλαδή αυτή η αντίδραση του τοιχίου προς την ταλάντωση στο δώμα και την βάση, είναι η
σεισμική απόκρισης της κατασκευής που απαιτείται για τον σχεδιασμό των δυναμικών εξισώσεων ισορροπίας, χωρίς μηχανισμό ορόφου, χωρίς ικανοτικό σχεδιασμό, και άλλων περίπλοκων δυναμικών εξισώσεων ισορροπίας, διότι τώρα οι πλάγιες φορτίσεις του σεισμού δεν είναι πλάγιες διότι η ευρεσιτεχνία τις εκτρέπει σε κάθετες.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
Crazy Business Ideas
Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.
Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Αν σας αρέσει η ευρεσιτεχνία μου, ψηφίστε την μέσω του Facebook
κάνε like...
Εδώ http://www.crazybusinessideas.gr/el/cra ... ikon-ergon

και εδώ http://www.crazybusinessideas.gr/el/cra ... ro-peirama

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ε.Α.Κ./Ε.Κ.Ω.Σ.) Μέρος 1 - Κωδικοποίηση
http://www.oasp.gr/node/85
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ


Στο link που σας έδωσα στο Νο 15 pdf με τις Ευρεσιτεχνίες..... υπάρχουν τέσσερα ονόματα τα οποία έκαναν αίτηση στον ΟΑΣΠ για να εισάγουν τις αντισεισμικές ευρεσιτεχνίες τους στους ισχύοντες Κανονισμούς.

Η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού δηλώνει αναρμόδια να εξετάσει και να εισάγει στον αντισεισμικό κανονισμό τις τρεις από τις τέσσερις ευρεσιτεχνίες ?
Η δεύτερη είναι η δική μου με όνομα Ιωάννης Λυμπέρης.

Οι ερωτήσεις είναι ....
1) Γιατί είναι αναρμόδιοι για τους τρεις, και αρμόδιοι για τον έναν?
2) Αν γίνει δημοσίευση εφαρμοσμένης έρευνας σε αρμόδια επιστημονικά περιοδικά θα δεχτούν να την βάλουν στον αντισεισμικό κανονισμό, ή τσάμπα τα έξοδα ο κόπος και ο χρόνος?
3) Τελικά υπάρχει αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τις αντισεισμικές εφευρέσεις, ή μόνο ο ΟΑΣΠ μπορεί να νομοθετεί και να αλλάζει τους κανονισμούς?
Πως γίνεται να είναι αρμόδιος να αλλάζει τους κανονισμούς, και αναρμόδιος να εκτιμήσει αντισεισμικές ευρεσιτεχνίες στις οποίες έχει γίνει εφαρμοσμένη έρευνα από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ?

4) Δηλαδή ότι αντίκειται στον κανονισμό σκυροδέματος ....δεν μπαίνει μέσα?
Πως γίνεται μία αντισεισμική ευρεσιτεχνία να είναι ευρεσιτεχνία όταν δεν περιέχει το ΝΕΟΝ ?
Μία ευρεσιτεχνία γίνεται για να λύσει υπάρχοντα προβλήματα του κανονισμού.
Φυσικά αν εμπεριέχει το ΝΕΟΝ δεν θα συμφωνεί με τον κανονισμό.
Όμως δεν μπορεί να μπει στον κανονισμό, γιατί αντίκειται σε αυτόν????????????
Πάντως πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι είναι αρμόδιοι για να απαγορεύσουν οτιδήποτε αντίκειται στον κανονισμό σκυροδέματος.
Είχα καταθέσει και πρόταση στον ΚΑΝ.ΕΠΕ για την βελτίωση σε υφιστάμενες πιλοτές με κατηγορία εδάφους ( Χ ) και είχα πάρει την ίδια απάντηση.

Η πρόταση που είχα καταθέσει στον ΚΑΝ.ΕΠΕ για πιλοτές ήταν περιληπτικά η εξής.
1) Περιμετρικά βλήτρα στο υποστύλωμα
2) Περιμετρικά της βάσης κοιλοδοκούς προτεταμένους με το έδαφος
3) Περιμετρικά του υποστυλώματος κοντά στον λαιμό της βάσης, άλλους παράλληλους κοιλοδοκούς συνδεδεμένους με τους περιμετρικούς προτεταμένους κοιλοδοκούς της βάσης.
4) Μανδύας από περισφιγμένο σκυρόδεμα πακτωμένος με χαλύβδινους τένοντες ενωμένους πάνω στους περιμετρικούς κοιλοδοκούς του υποστυλώματος.

Ποιος μπορεί να καταθέσει καλύτερη πρόταση για υφιστάμενες πιλοτές με θεμελίωση πάνω σε έδαφος πολύ μαλακό κατηγορίας ( Χ ) ?

Οι σεισμοί των τελευταίων δεκαετιών σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι πρόσφατοι σεισμοί στη
Ελλάδα, έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα το μείζον κοινωνικό και οικονομικό θέμα της
σεισμικής συμπεριφοράς και της γενικότερης αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών
έναντι των σεισμών.

Λόγω της αναγκαιότητας του περιορισμού των επιπτώσεων του σεισμού
έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόκρισης των κατασκευών προς τις σεισμικές κινήσεις.
Ένα σημαντικό τμήμα των εξελίξεων για την αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών, αντιτίθεται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν
όσο το δυνατό ελεύθερες κατόψεις ( μη συμμετρική κατασκευή Ο/Σ ) και μείωση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Επίσης, οι αρχιτεκτονικές ανάγκες διαφοροποιούν καθ’ ύψος την επιφάνειας κάλυψης (κάτοψης) του κτιρίου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων είναι είτε η δημιουργία
«μαλακού ορόφου», είτε οι ουσιαστικές αποκλίσεις από την επιθυμητή συμμετρική διάταξη των στοιχείων ακαμψίας, καθώς και την εντονότερη καταπόνηση της κατασκευής, λόγω συγκέντρωσης εντατικών μεγεθών, αλλά και στρεπτομεταφορικών ταλαντώσεων.

Ο σημερινός αντισεισμικός κανονισμός αντιμετωπίζει τα πάρα πάνω προβλήματα, με δύο μεθόδους.
1) Μέθοδος διαρροής
2) Αποσβεστήρες τριβής

Η μέθοδος διαρροής βασίζετε στην απόσβεση της ενέργειας του σεισμού μέσω της
πλαστικοποίησης σε προεπιλεγμένες θέσεις, ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε ισχυρό σεισμό.

Οι αποσβεστήρες τριβής αποτελούν μηχανισμούς, οι οποίοι καταναλώνουν την
ενέργεια μέσω τριβής. Η λειτουργία τους στηρίζεται στη μετατροπή ενέργειας σε
θερμότητα λόγω της τριβής.
Την ενέργεια του σεισμού την απαγάγουν από τον φέροντα, διότι παρεμποδίζουν την παραμόρφωση του.
Αυτήν την παρεμπόδιση της παραμόρφωσης του φέροντα την επιτυγχάνουν μέσω της εφαρμογής επί αυτού, αντίθετων ελαστικών αυξομειωμένων εντάσεων, ( Διότι η ένταση είναι αποτέλεσμα παρεμποδιζόμενης παραμόρφωσης. ) και μετατροπή αυτών των εντάσεων σε θερμότητα.
Υπάρχουν πολλά συστήματα μηχανισμών ( που είναι αποδεκτά από αντισεισμικούς κανονισμούς ανά τον κόσμο ) που σκοπό έχουν την μετατροπή αυτών των εντάσεων σε θερμότητα.

Για να λειτουργήσουν σωστά αυτά τα συστήματα, απαιτείται
1) Μεγάλο γνωστικό πεδίο των σημείων παραμόρφωσης του φέροντα, καθώς και τα αίτια που την προκαλούν, ώστε να ξέρουμε το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης του μηχανισμού, καθώς και την ένταση την οποία πρέπει να παραλάβει.
2) Κατάλληλο μηχανισμό μετατροπής των εντάσεων σε θερμότητα.
3) Τον καθ ύψος μηχανισμό μετατόπισης φορτίων του κάθε φέροντα, από τους δύσκαμπτους ορόφους στους πιο μαλακούς

Μηχανισμοί
1) Τα στοιχεία ΕΜΑΣ ( Ειδικά Μεταλλικά Αντισεισμικά Στοιχεία ) τοποθετούνται
στα περιμετρικά μόνο πλαίσια σε καθορισμένες θέσεις και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
δυσκαμψίας, αντοχής και μετελαστικής συμπεριφοράς.

Αποσβεστήρας περιστροφικών συνδέσμων τριβής (τύπου PFD).
http://postimage.org/image/rnrs0n495/

Έχουν το σχήμα του χιαστή, ( Χ ) και ο σκοπός τους είναι..
α) να μειωθούν οι στροφές των ορόφων, για την αποφυγή πρόωρων αστοχιών.
β) να αξιοποιούν τις διαθέσιμες αντοχές του φορέα.
γ) αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας.
Είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί από τα αντισεισμικά τοιχώματα.

Αυτοί οι μηχανισμοί των ΕΜΑΣ ( Χ ) αποτελούνται είτε από υδραυλικά συστήματα, είτε... από περιστροφικούς συνδέσμους τριβής τοποθετημένους στο κέντρο του χιαστή.
Οι συνδέσεις αποτελούνται από δακτυλίους τριβής που κοχλιώνονται στους χαλύβδινους δίσκους και τους δακτυλίους διανομής, με υψηλής αντοχής κοχλίες.

2) Υπάρχει και η μέθοδος Parsant Patent για υφιστάμενα κτίρια.

http://www.marneris.gr/images/slice_03.jpg
Βασίζεται στην ίδια λογική της δυσκαμψίας του φέροντα, μόνο που έχει την δυνατότητα να τοποθετείται εξωτερικά σε υφιστάμενα κτίρια .

3) Υπάρχει και ο υδραυλικός ελκυστήρας, http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI ο οποίος είναι ένα εξελιγμένο σύστημα βασιζόμενο στις αρχές των δύο
προηγούμενων μηχανισμών.
Γιατί είναι πιο εξελιγμένο σύστημα, θα το εξετάσουμε πάρα κάτω.
Συνεχίζεται ....

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Είπα πάρα πάνω,
α) Οι μηχανισμοί διαρροής βασίζονται στην απόσβεση της ενέργειας του σεισμού μέσω της
πλαστικοποίησης σε προεπιλεγμένες θέσεις. Με κατάλληλο σχεδιασμό, τα ΕΜΑΣ
διαθέτουν την επιθυμητή δυσκαμψία αλλά και πλαστιμότητα ώστε να είναι τα πρώτα που αστοχούν-διαρρέουν σε ισχυρό σεισμό.
β) Οι αποσβεστήρες τριβής αποτελούν μηχανισμούς, οι οποίοι καταναλώνουν την ενέργεια μέσω τριβής.
Η λειτουργία τους στηρίζεται στη μετατροπή ενέργειας σε θερμότητα λόγω της τριβής.
γ) Ας εξετάσουμε τώρα τον μηχανισμό του ελκυστήρα που και πως επιδρά στις κατασκευές.

1) α) Οι μηχανισμοί διαρροής βασίζονται στην απόσβεση της ενέργειας του σεισμού μέσω της
πλαστικοποίησης σε προεπιλεγμένες θέσεις. Με κατάλληλο σχεδιασμό, τα ΕΜΑΣ
διαθέτουν την επιθυμητή δυσκαμψία αλλά και πλαστιμότητα ώστε να είναι τα πρώτα που αστοχούν-διαρρέουν σε ισχυρό σεισμό.
Ο υδραυλικός ελκυστήρας δεν πλαστικοποιεί τα υλικά, ώστε να είναι τα πρώτα που θα διαρρεύσουν, και θα αποβούν σε απόσβεση της ενέργειας του σεισμού.
Κάνει το εξής απλό...κατασκευάζει το αποτέλεσμα της αστοχίας, πριν αυτό συμβεί.
Πως....?
Όταν ένα πλαστικοποιημένο υλικό αστοχεί, δημιουργεί διαρροή της σεισμικής φόρτισης διότι από ένα άκαμπτο στοιχείο που ήταν πριν,... μετά την αστοχία,.. είναι δύο πια στοιχεία...ένα άκαμπτο, και ένα πλάστιμο. ( Σαν έναν οξειδωμένο μεντεσέ, τον οποίο λαδώσαμε και άρχισε να δουλεύει )

Η μέθοδος του Υ/Ε κατασκεύασε αυτά τα δύο στοιχεία πάνω στον φέροντα οργανισμό.
Δηλαδή, κατασκεύασε το αποτέλεσμα της αστοχίας
1) Το άκαμπτο στοιχείο που είναι σχεδιασμένο να μην αστοχεί ποτέ, είναι αυτό που είναι προτεταμένο με το έδαφος (Στο παράδειγμα του βίντεο είναι το προτεταμένο Φρεάτιο )
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... PaNZcHBKRI

2) η αστοχία είναι ο σεισμικός αρμός... δηλαδή κατασκεύασα την αστοχία, τοποθετώντας σεισμικό αρμό ανάμεσα στις πλάκες και το φρεάτιο. ( Το συνήθη σημείο αστοχίας )

3) τοποθέτησα ανάμεσα στον σεισμικό αρμό ( στο ύψος των πλακών ) λάστιχο, ώστε να πετύχω
Φθίνουσα αρμονική ταλάντωση επιδρώντας με δυνάμεις απόσβεσης στα παραμορφωσιακά μεγέθη.

4) τοποθέτησα οριζόντια σεισμική μόνωση.
5) σταμάτησα την άναρχη φορά των πλακών ( διαφορά φάσης των διαφόρων καθ΄ύψος πλακών) οι οποίες φερόμενες κατ αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν ροπές και τέμνουσες στους κόμβους.
Αυτό το κατόρθωσα, κατασκευάζοντας ένα άκαμπτο πακτωμένο ή προτεταμένο στοιχείο ή φρεάτιο με το έδαφος, του οποίου ο τένοντας εφελκύεται από την πρώτη ίνα στο δώμα, μέχρι την πρώτη ίνα της άγκυρας.
Σκοπός αυτού του άκαμπτου στοιχείου, είναι να διατηρεί τον κάθετο άξονα του πλάστιμου φέροντα καθώς και τις πλάκες, σε ανεκτές μετακινήσεις.
6) Ο υδραυλικός μηχανισμός στο δώμα, είναι ένα εξελιγμένο σύστημα αποσβεστήρα τριβής ο οποίος καταναλώνει την σεισμική ενέργεια μέσω τριβής των μορίων του υγρού των υδραυλικών που διαθέτει, μετατρέποντάς την σε θερμότητα.
Ταυτόχρονα είναι και ένας μηχανισμός που εφαρμόζει στον φέροντα φθίνουσα αρμονική ταλάντωση επιδρώντας με δυνάμεις απόσβεσης στα παραμορφωσιακά μεγέθη ανόδου του δώματος.

7) Αν η κάθετη προένταση εφαρμοστεί στο φρεάτιο ή το υποστύλωμα μεταξύ βάσης και δώματος έχουμε ένα άκαμπτο υποστύλωμα, και ένα μαλακό δοκό ο οποίος θα αστοχήσει πρώτος, διότι όλες οι ροπές θα πάνε σε αυτό.
Αν όμως το προτεταμένο υποστύλωμα είναι συγχρόνως πακτωμένο με το έδαφος, οι ροπές να πάνε στην κατακόρυφη τομή του υποστυλώματος, η οποία είναι αρκετά δυνατή για να τις παραλάβει.
Αυτό το κάνει μόνο ο υδραυλικός ελκυστήρας, επεμβαίνοντας στην βάση του προβλήματος που δημιουργεί η σεισμική φόρτιση, μηδενίζοντας τις ροπές και τις τέμνουσες των κόμβων.

Όλα τα άλλα, τα οποία όμως τα επιτυγχάνει και ο υδραυλικός ελκυστήρας, είναι ημίμετρα.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχηματικοί παράγοντες κατά τον σχεδιασμό.
Δεν έχετε κατανοήσει επαρκώς την απόκριση του φέροντα προς τις σεισμικές φορτίσεις, ώστε να σχεδιάσετε με ακρίβεια τις εξισώσεις ισορροπίας.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Θέλω την επιστημονική σας γνώμη για την θεωρεία που θα αναπτύξω πάνω στα σχεδιαγράμματα αυτά

Εικόνα


Σχεδιάζεται πλάστιμα όπως στο σχήμα ( 1 ) και σωστά πιστεύεται ότι η σπουδαιότητα της πλαστιμότητας σε μια κατασκευή σε σεισμική περιοχή είναι προφανής από την στιγμή που αυτή είναι απαραίτητη για την ασφαλή ανελαστική απόκριση της κατασκευής.
1) Υπάρχει όμως μεγάλη παραμόρφωση?????? και επισκευές.
2) Μεγάλες ροπές στους κόμβους, μεγάλες τέμνουσες στην εγκάρσια τομή των υποστυλωμάτων, και στις τομές των πλακοδοκών.
Απαιτείται πολύς οπλισμός, δύσκολη σχεδίαση, και δεν επιτυγχάνομαι τον στόχο σχεδιασμού ο οποίος είναι ο απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός.

Αν σχεδιάσετε άκαμπτα όπως στο σχήμα ( 2 ) οι τέμνουσες αστοχίας ( που δημιουργούνται λόγο των ροπών που εμφανίζονται στους κόμβους ) θα εμφανισθούν στους δοκούς, και θα είναι οι πρώτοι που θα αστοχήσουν, διότι η εγκάρσια τομή του τοιχίου είναι πολύ ισχυρή, εν σχέση με μία μικρή διατομή υποστυλώματος.

Οπότε αν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ ενός πλάστμου και ενός άκαμπτου φορέα, είναι καλύτερα να σχεδιάσουμε πλάστιμα.

Στο σχήμα ( 4 ) βλέπουμε την αντίδραση στο δώμα, του ελκυστήρα, και την αντίδραση του εδάφους, στην εφαρμοζόμενη ροπή που υφίσταται κατά τον σεισμό και την αδράνεια των πλακών το φέρον τοιχίο.

Βλέπουμε ακόμα, πως εκτρέπονται οι τέμνουσες, από τους κόμβους, πάνω στην κάθετη τομή του τοιχίου όταν αυτό είναι άκαμπτο και πακτωμένο με το έδαφος.

Βλέπουμε ακόμα, πως οι ροπές στον κόμβο είναι μηδενικές, λόγο αδυναμίας του πακτωμένου άκαμπτου τοιχίου να παραμορφωθεί επί του κάθετου άξονά του.
Ξέρουμε ότι μηδέν ροπές στους κόμβους = μηδέν τέμνουσες και μηδέν παραμορφώσεις.

Στο σχήμα ( 1 ) βλέπουμε ότι οι πεδιλοδοκοί δεν καταπονούνται και πολύ από τις ροπές, διότι το υποστύλωμα είναι πλάστιμο και αδυνατεί να σπάσει τον πεδιλοδοκό και την δοκό.

Στο σχήμα ( 3 ) βλέπουμε ότι λόγο του ότι το τοιχίο είναι άκαμπτο, δημιουργεί την καταστροφική γωνία, που σηκώνει την βάση μονόπλευρα, και αυτό καταπονεί τους κόμβους και προπαντός τους δοκούς με στρεπτικές ροπές και τέμνουσες, σχήμα ( 2 ) περισσότερο από ότι τους καταπονεί ο πλάστιμος φορέας με μικρά υποστυλώματα.

Εκτός αν το τοιχίο είναι πακτωμένο με το έδαφος, τότε... εξαφανίζονται όλα τα προβλήματα.
Προυπόθεση είναι να έχουμε άκαμπτο τοιχίο, πακτωμένο στα δύο άκρα του με το έδαφος.

Σχήμα ( 5 )
Όσο πιο μεγάλη είναι η βάση ( Α ) και όσο μικρότερο είναι το ύψος ( Β ) τόσο μικρότερη είναι και
1) η καταπόνηση του τένοντα στον ελκυστήρα.
2) η καταπόνηση του εδάφους
3) Ακόμα η κατανομή φορτίσεων σε μεγαλύτερες μακρόστενες διατομές κάτοψις, διασπούν τις φορτίσεις και μεγαλώνουν την αντοχή του τοιχίου στις ροπές.
4) Σε αυτήν την προτεινόμενη μέθοδο ο εγκάρσιος οπλισμός είναι πιο χρήσιμος από τον γραμμικό οπλισμό.

Αν η πάκτωση γίνει σε πλάστιμο οργανισμό με μικρά υποστυλώματα, το όφελος είναι πολύ μικρό.
Αυτό φαίνεται και στην εφαρμοσμένη έρευνα που σας έδωσα.
Όσο πιο πολλές ήταν οι προτεταμένες διατομές των υποστυλωμάτων, και όσο μεγαλύτερη προένταση εξασκούσαμε σε αυτά, τόσο πιο πολύ αυξάναμε την
αντοχή των υποστυλωμάτων προς την τέμνουσας βάσης - μίκραινε η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου, και αυξανόταν η φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σε πλευρικά φορτία.
Δηλαδή μεγαλύτερες διατομές κάτοψις από Ο/Σ και πολλαπλάσια φορτία προέντασης, = πολλαπλάσιες αντοχές

Συμπέρασμα...
Αν πακτώσουμε με το έδαφος προτεταμένες κάθετα, άκαμπτες, κατασκευές εξ ολοκλήρου από Ο/Σ
έχουμε τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό

Μόλις τώρα, κατέρριψα την θεωρεία της σχεδιαζόμενης πλαστιμότητας ως την καλύτερη μέθοδο σχεδιασμού.
Είμαι ο πρώτος στον κόσμο, ο οποίος πάκτωσα την κατασκευή με το έδαφος.
Αυτό αλλάζει κατά πολύ την αντοχή της απόκριση του φέροντα.
Τι πιο φυσικό....και λογικό υπάρχει?
Τώρα σχεδιάζετε πλάστιμα, γιατί δεν ξέρετε πως να δαμάσετε τον σεισμό.
Τώρα που το ξέρετε τι είναι καλύτερα?
Να σχεδιάζετε πλάστιμα με παραμορφώσεις και επισκευές, με πάρα πολύ οπλισμό και μεγάλο κόστος,
ή με λίγο οπλισμό, και μηδενικές επισκευές?
Περιμένω.... ερωτήσεις.
Ένα δεν περιμένω ..... να βγάλω χρήματα από αυτήν την προσπάθεια, και να ενδιαφερθεί το κράτος για την έρευνά μου.
Αυτή η έρευνα που έκανα είναι πλέον στα χέρια των πολιτικών μηχανικών, και της ιστορίας.
Χωρίς την βοήθεια των κρατικών φορέων, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια.
Ευχαριστώ ειλικρινά το φόρουμ για την φιλοξενία, καθώς και όλους που διάβασαν την έρευνα.

Κάνε like εδώ. http://www.crazybusinessideas.gr/el/...-domikon-ergon

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το απόλυτο αντισεισμικό σύστημα
Βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Συντάκτης
Ιωάννης Λυμπέρης
Εργοδηγός Δομικών Εργων.
Σύντομη περιγραφή της εφεύρεσης
Ο υδραυλικός ελκυστήρας δομικών έργων της παρούσας
εφεύρεσης καθώς και ο τρόπος κατασκευής των δομικών
κατασκευών χρησιμοποιώντας τον υδραυλικό ελκυστήρα της
παρούσας εφεύρεσης έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποί-
ηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των
δομικών κατασκευών στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσι-
κών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι
και οι πολύ ισχυροί πλευρικοί άνεμοι. Σύμφωνα με την εφεύ-
ρεση αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή προένταση (έλξη) της
δομικής κατασκευής προς το έδαφος και του εδάφους προς
την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα. Αυτή τη
δύναμη προέντασης την εφαρμόζει ο μηχανισμός του υδραυ-
λικού ελκυστήρα δομικών έργων. Αυτός αποτελείται από ένα
συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κά-
θετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το
μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ’ αυτά. Στο κάτω άκρο του είναι
πακτωμένο με ένα μηχανισμό τύπου άγκυρας που πακτώνεται
στο ύψος της θεμελίωσης στα πρανή μιάς γεώτρησης και δεν
μπορεί να ανέλθει. Στο επάνω μέρος του, το συρματόσχοινο,
είναι πάλι πακτωμένο με ένα υδραυλικό μηχανισμό έλξης ο
οποίος το έλκει με μία συνεχή δύναμη ανόδου. Η ασκούμενη
έλξη στο συρματόσχοινο από τον υδραυλικό μηχανισμό και η
αντίδραση σ’ αυτήν την έλξη που προέρχεται από την πακτω-
μένη άγκυρα στο άλλο άκρο του γεννά την επιθυμητή θλίψη
στο δομικό έργο.


Λόγω της αναγκαιότητας του περιορισμού των επιπτώσεων του σεισμού
έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόκρισης των κατασκευών προς τις σεισμικές κινήσεις.
Ένα σημαντικό τμήμα των εξελίξεων για την αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών, αντιτίθεται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν
όσο το δυνατό ελεύθερες κατόψεις ( μη συμμετρική κατασκευή Ο/Σ ) και μείωση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Επίσης, οι αρχιτεκτονικές ανάγκες διαφοροποιούν καθ’ ύψος την επιφάνειας κάλυψης (κάτοψης) του κτιρίου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων είναι είτε η δημιουργία
«μαλακού ορόφου», είτε οι ουσιαστικές αποκλίσεις από την επιθυμητή συμμετρική διάταξη των στοιχείων ακαμψίας, καθώς και την εντονότερη καταπόνηση της κατασκευής, λόγω συγκέντρωσης εντατικών μεγεθών, αλλά και στρεπτομεταφορικών ταλαντώσεων.

Ο σημερινός αντισεισμικός κανονισμός αντιμετωπίζει τα πάρα πάνω προβλήματα, με δύο μεθόδους.
1) Μέθοδος διαρροής
2) Αποσβεστήρες τριβής

Η μέθοδος διαρροής βασίζετε στην απόσβεση της ενέργειας του σεισμού μέσω της
πλαστικοποίησης σε προεπιλεγμένες θέσεις, ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε ισχυρό σεισμό.

Οι αποσβεστήρες τριβής αποτελούν μηχανισμούς, οι οποίοι καταναλώνουν την
ενέργεια μέσω τριβής. Η λειτουργία τους στηρίζεται στη μετατροπή ενέργειας σε
θερμότητα λόγω της τριβής.
Την ενέργεια του σεισμού την απαγάγουν από τον φέροντα, διότι παρεμποδίζουν την παραμόρφωση του.
Αυτήν την παρεμπόδιση της παραμόρφωσης του φέροντα την επιτυγχάνουν μέσω της εφαρμογής επί αυτού, αντίθετων ελαστικών αυξομειωμένων εντάσεων, ( Διότι η ένταση είναι αποτέλεσμα παρεμποδιζόμενης παραμόρφωσης. ) και μετατροπή αυτών των εντάσεων σε θερμότητα.

Ο υδραυλικός ελκυστήρας ως μηχανισμός διαρροής
Ο Υ/Ε ως μηχανισμός διαρροής, δεν πλαστικοποιεί τα υλικά σε προεπιλεγμένες θέσεις ώστε αυτά να είναι τα πρώτα που θα αστοχήσουν και θα αποσβήσουν την ενέργεια του σεισμού.
Κάνει το εξής απλό... 1) κατασκευάζει το αποτέλεσμα της αστοχίας πριν αυτό συμβεί, τοποθετώντας σεισμικό αρμό με την προσθήκη από ελαστομερούς υλικού καθ ύψος, τοποθετημένο μεταξύ των πλακών και του προτεταμένου με το έδαφος άκαμπτου φρεατίου, στα κομβικά σημεία.
2)Το ελαστομερές υλικό επιτυγχάνει φθίνουσα αρμονική ταλάντωση επί του κάθετου άξονα του φέροντος οργανισμού, και λειτουργεί όπως ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
3) Το άκαμπτο προτεταμμένο με το έδαφος φρεάτιο επιτυγχάνει τον έλεγχο των παραμορφωσιακών μεγεθών τα οποία υφίστανται λόγο διαφορά φάσης των διαφόρων καθ ύψος πλακών, προερχόμενη από την αδράνεια αυτών καθώς και από την πλαστιμότητα των υποστυλωμάτων του φέροντα οργανισμού.
4) Κατ αυτήν την μέθοδο ο φέρον οργανισμός δεν χάνει την πλαστιμότητα, η οποία είναι από μόνη της μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.

Ο υδραυλικός ελκυστήρας ως μηχανισμός τριβής
Ο υδραυλικός μηχανισμός του Υ/Ε τοποθετημένος στο δώμα του φρεατίου, είναι αυτός που, μετατρέπει σε θερμότητα την ένταση του σεισμού, διότι παρεμποδίζει την άνοδο του δώματος προερχόμενη από την ταλάντωση.
Η παρεμπόδιση των τάσεων εφαρμόζεται από τα υδραυλικά υγρά, τα οποία συμπιέζονται αφενός από την αντίδραση του έμβόλου, και αφετέρου από την άνοδο του δώματος, θερμαίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τα μόριά τους, μετατρέποντας την σεισμική τάση σε θερμότητα.

Ο υδραυλικός ελκυστήρας ως οριζόντια σεισμική μόνωση
Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί και οριζόντια σεισμική μόνωση στον πλάστιμο ( όλκιμο ) φέροντα, λόγο του σεισμικού αρμού που υφίσταται μεταξύ του φέροντα και του φρεατίου, ο οποίος βασικά ανεξαρτητοποιεί τα δύο αυτά δομικά στοιχεία μεταξύ των, επιτρέποντας στην οριζόντια σεισμική μόνωση να λειτουργήσει.

Ο υδραυλικός ελκυστήρας ως μηχανισμός βελτίωσης χαλαρών εδαφών.
Ο μηχανισμός του Υ/Ε κατά την λειτουργία του, εφαρμόζει προένταση μεταξύ δώματος και βάσης, και μία άλλη ανεξάρτητη τάση προς τα πρανή της γεώτρησης.
Δεν φορτίζει το έδαφος με τα φορτία της εφαρμοζόμενης προέντασης, αντιθέτως το βοηθάει να αναλάβει περισσότερα.
Η αιτία βρίσκεται στον μηχανισμό της άγκυρας, και συγκεκριμένα στους δύο σωλήνες που φέρει.

http://postimage.org/image/2dmcy79yc/

Αυτοί οι σωλήνες έχουν διαφορετική διάμετρο, έτσι ώστε ο ένας να ολισθαίνει μέσα στον άλλον.
Ο εσωτερικός σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τον τένοντα.
Ο εξωτερικός σωλήνας που είναι και ο υποδοχέας του τένοντα, καταλήγει κάτω από την βάση, και αυτός είναι η αιτία που η βάση δεν υποχωρεί όταν το έδαφος τείνει να παραμορφωθεί.

Αυτός ο σωλήνας όταν δέχεται τα φορτία της βάσης, τείνει να υποχωρήσει κάθετα.

Αδυνατεί όμως να υποχωρήσει, διότι στο άλλο άκρο του, είναι συνδεδεμένος με πίρους και μπάρες πυραμοειδούς μορφής, οι οποίες μπάρες μεταβιβάζουν τα φορτία της βάσης στα πρανή της γεώτρησης.
Αυτή η μεταβίβαση των φορτίων μέσο των μπαρών, υποβοηθείται και από τις άλλες πυραμοειδούς μορφής μπάρες οι οποίες είναι ανεστραμμένες και συνδεδεμένες με τον εσωτερικό σωλήνα του τένοντα.
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι μπάρες σπρώχνουν κατά ένα σημείο από διαφορετική κατεύθυνση, και αποκλείουν την ολίσθηση στα πρανή της γεώτρησης.
Η πάνω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις της βάσης στα πρανή της γεώτρησης, και η κάτω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις του τένοντα στα πρανή της γεώτρησης.

http://i50.tinypic.com/qp1ixk.jpg


Σήμερα Σχεδιάζουμε πλάστιμα όπως στο σχήμα ( 1 ) και σωστά πιστεύουμε ότι η σπουδαιότητα της πλαστιμότητας σε μια κατασκευή σε σεισμική περιοχή είναι προφανής από την στιγμή που αυτή είναι απαραίτητη για την ασφαλή ανελαστική απόκριση της κατασκευής.
1) Υπάρχει όμως μεγάλη παραμόρφωση?????? και επισκευές.
2) Μεγάλες ροπές στους κόμβους, μεγάλες τέμνουσες στην εγκάρσια τομή των υποστυλωμάτων, και στις τομές των πλακοδοκών.
Απαιτείται πολύς οπλισμός, δύσκολη σχεδίαση, και δεν επιτυγχάνομαι τον στόχο σχεδιασμού ο οποίος είναι ο απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός.

Αν σχεδιάζουμε άκαμπτα ( με τοιχία ) όπως στο σχήμα ( 2 ) οι τέμνουσες αστοχίας ( που δημιουργούνται λόγο των ροπών που εμφανίζονται στους κόμβους ) θα εμφανισθούν στις δοκούς, και θα είναι οι πρώτοι που θα αστοχήσουν, διότι η οριζόντια τομή του τοιχίου είναι πολύ πιο μεγάλη και ισχυρή, εν σχέση με την δοκό.

Οπότε αν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ ενός πλάστμου και ενός άκαμπτου φορέα, είναι καλύτερα να σχεδιάσουμε πλάστιμα.

Στο σχήμα ( 4 ) βλέπουμε την αντίδραση στο δώμα, του ελκυστήρα, και την αντίδραση του εδάφους, στην εφαρμοζόμενη ροπή που δέχεται το τοιχίο.

Βλέπουμε ακόμα, πως εκτρέπονται οι τέμνουσες, από τους κόμβους, πάνω στην κάθετη τομή του τοιχίου όταν αυτό είναι άκαμπτο και πακτωμένο με το έδαφος.

Βλέπουμε ακόμα, πως οι ροπές στον κόμβο είναι μηδενικές, λόγο αδυναμίας του πακτωμένου άκαμπτου τοιχίου να παραμορφωθεί επί του κάθετου άξονά του.
Ξέρουμε ότι μηδέν ροπές στους κόμβους = μηδέν τέμνουσες και μηδέν παραμορφώσεις.

Στο σχήμα ( 1 ) βλέπουμε ότι οι πεδιλοδοκοί δεν καταπονούνται και πολύ από τις ροπές, διότι το υποστύλωμα είναι πλάστιμο και αδυνατεί να σπάσει τον πεδιλοδοκό και την δοκό.

Στο σχήμα ( 3 ) βλέπουμε ότι λόγο του ότι το τοιχίο είναι άκαμπτο, δημιουργεί την καταστροφική γωνία, που σηκώνει την βάση μονόπλευρα, και αυτό καταπονεί τους κόμβους και προπαντός τους δοκούς με στρεπτικές ροπές και τέμνουσες, σχήμα ( 2 ) περισσότερο από ότι τους καταπονεί ο πλάστιμος φορέας με μικρά υποστυλώματα.

Εκτός αν το τοιχίο είναι πακτωμένο με το έδαφος, τότε... εξαφανίζονται όλα τα προβλήματα.
Προυπόθεση είναι να έχουμε άκαμπτο τοιχίο, πακτωμένο στα δύο άκρα του με το έδαφος.

Σχήμα ( 5 )
Όσο πιο μεγάλη είναι η βάση ( Α ) και όσο μικρότερο είναι το ύψος ( Β ) τόσο μικρότερη είναι και
1) η καταπόνηση του τένοντα στον ελκυστήρα.
2) η καταπόνηση του εδάφους
3) Ακόμα η κατανομή φορτίσεων σε μεγαλύτερες μακρόστενες διατομές κάτοψις, διασπούν τις φορτίσεις και μεγαλώνουν την αντοχή του τοιχίου στις ροπές.
4) Σε αυτήν την προτεινόμενη μέθοδο ο εγκάρσιος οπλισμός είναι πιο χρήσιμος από τον γραμμικό οπλισμό.

Αν η πάκτωση γίνει σε πλάστιμο οργανισμό με μικρά υποστυλώματα, το όφελος είναι πολύ μικρό.
Συμπέρασμα...
Αν πακτώσουμε με το έδαφος προτεταμένες κάθετα, άκαμπτες, κατασκευές εξ ολοκλήρου από Ο/Σ
έχουμε τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό

1) Μοντέλο απόκρισης πλαισιωτής κατασκευής με απορρόφηση ενέργειας στην βάση, στο δώμα, και στα διαφράγματα των πλακών.

Είναι αυτό το μοντέλο κατασκευής http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI

2) Κάτοψη μοντέλου ασύμμετρου πολυώροφου κτιρίου με απορρόφηση ενέργειας στην βάση,
στο δώμα, και στα διαφράγματα των πλακών.

Είναι αυτό το μοντέλο http://postimage.org/image/tg1lzxv05/

3) Μοντέλο απόκρισης με απορρόφηση ενέργειας στο δώμα

Είναι αυτό το μοντέλο κατασκευής http://www.youtube.com/watch?v=JJIsx1sKkLk
και αυτό σε κάτοψη http://postimage.org/image/r1aadhj8/

4) Μοντέλο απόκρισης με απορρόφηση ενέργειας σε υφιστάμενες κατασκευές.
Ένα από τα πολλά σχεδιαστικά μοντέλα μετασκευασμένων τοιχίων από Ο.Σ ή μετασκευασμένων σιδηροκατασκευών
http://postimage.org/image/k51vo9k15/

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Ας αναλύσουμε διεξοδικά τι επιτυγχάνει ο Υδραυλικός Ελκυστήρας
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... PaNZcHBKRI
Είπα πάρα πάνω ότι..
Ο υδραυλικός ελκυστήρας ως μηχανισμός διαρροής
Ο Υ/Ε ως μηχανισμός διαρροής, δεν πλαστικοποιεί τα υλικά σε προεπιλεγμένες θέσεις ώστε αυτά να είναι τα πρώτα που θα αστοχήσουν και θα αποσβήσουν την ενέργεια του σεισμού.
Κάνει το εξής απλό... 1) κατασκευάζει το αποτέλεσμα της αστοχίας πριν αυτό συμβεί, τοποθετώντας σεισμικό αρμό στα κομβικά σημεία, με την προσθήκη ελαστομερούς υλικού καθ ύψος, τοποθετημένο μεταξύ των πλακών και του προτεταμένου με το έδαφος άκαμπτου φρεατίου.
2)Το ελαστομερές υλικό επιτυγχάνει φθίνουσα αρμονική ταλάντωση επί του κάθετου άξονα του φέροντος οργανισμού, και λειτουργεί όπως ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
3) Το άκαμπτο προτεταμμένο με το έδαφος φρεάτιο επιτυγχάνει τον έλεγχο των παραμορφωσιακών μεγεθών τα οποία υφίστανται λόγο διαφορά φάσης των διαφόρων καθ ύψος πλακών, προερχόμενη από την αδράνεια αυτών καθώς και από την πλαστιμότητα των υποστυλωμάτων του φέροντα οργανισμού.
4) Κατ αυτήν την μέθοδο ο φέρον οργανισμός δεν χάνει την πλαστιμότητα, η οποία είναι από μόνη της μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.

Θα τα αναλύσω τώρα περισσότερο.
Ένας κόμβος σε ένα σεισμό καταπονείται από δυο φορτία ή καλύτερα από τον συνδυασμό των δύο αυτών φορτίσεων, οι οποίες είναι
α) Πλάγια σεισμική φόρτιση.
β) Στατικά κάθετα φορτία
Αυτός ο συνδυασμός των φορτίων, δημιουργεί ροπές στον κόμβο, που καταλήγουν αυτές να μετατρέπονται σε τέμνουσες στις διατομές των δοκών και των υποστυλωμάτων, οι οποίες έχουν διάφορες κατευθύνσεις.
Βασικά ο κόμβος δέχεται τάσης διότι παρεμποδίζει την παραμόρφωσή του.
Ο σημερινός αντισεισμικός κανονισμός αντιμετωπίζει τα πάρα πάνω προβλήματα, με δύο μεθόδους.
1) Μέθοδος διαρροής
2) Αποσβεστήρες τριβής.
Τι κάνω εγώ.
α) Κατασκευάζω ένα ή περισσότερα άκαμπτα υποστυλώματα, ή φρεάτια ανεξάρτητα από τον φέροντα, αλλά μέσα στον φέροντα.
β) Αυτά τα κάθετα στοιχεία, δεν φέρουν κανένα στατικό φορτίο του φέροντα, διότι είναι ανεξάρτητα από αυτόν.
γ) Τα μόνα φορτία που είναι σχεδιασμένα να δέχονται, είναι τα πλάγια φορτία του σεισμού και του αέρα.
ε) Λόγο του ότι είναι ανεξάρτητα από τον φέροντα οργανισμό, δεν έχουν κόμβους ούτε ροπές στους κόμβους, διότι τα κομβικά σημεία στο ύψος των διαφραγμάτων των πλακών είναι ανεξάρτητα
Δηλαδή σαν ανεξάρτητα από τον φέροντα κομβικά σημεία, έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν όλες τις μετακινήσεις, κατά πάσα διεύθυνση που τους επιβάλει η κίνηση του σεισμού, χωρίς να αστοχήσουν. ( Ξέρετε εσείς κάποιον άλλον πιο πλάστιμο κόμβο από αυτόν που ανάφερα? )

Ξέρετε κανένα άλλο σημείο του φέροντα, ή άλλη μέθοδο σχεδιασμού που να αντέχει πιο πολύ τις κρούσεις, από ότι αντέχει το κομβικό σημείο της πλάκας και του φρεατίου με την προσθήκη αποσβεστήρων?

ζ) Λόγο του ότι αυτά τα προτεταμένα ανεξάρτητα από τον φέροντα φρεάτια ή υποστυλώματα δεν δέχονται στατικά φορτία του φέροντα, έχουμε την δυνατότητα να εφαρμόσουμε μεγάλη προένταση μεταξύ του εδάφους και του δώματός τους, ώστε
να τα κάνουμε να αντέχουν τις κρούσεις των πλακών.
η) Η συνδυασμένη πάκτωση τους με το έδαφος σε συνδυασμό με την προένταση που δέχονται στον κάθετο άξονά τους, τους προσφέρει περισσότερη δυσκαμψία, από οποιοδήποτε άλλο σύστημα δυσκαμψίας έχετε προσπαθήσει να κατασκευάσετε.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... PaNZcHBKRI[/youtube]

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Εικόνα

Πρόσκληση σε διάλογο των μηχανικών του φόρουμ
1) Σχεδιάζετε πλάστιμα, αλλά χρειάζεστε και την δυσκαμψία, για τις στρεπτομεταφορικές μετακινήσεις των ασύμμετρων ορόφων.
2) Σχεδιάζετε πλάστιμα, αλλά χρειάζεστε και την πλαστικότητα σε προεπιλεγμένες θέσεις, ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε ισχυρό σεισμό.
Όλα αυτά μαζί... πλάστιμα, πλαστικοτητα, και δύσκαμπτα στοιχεία, τα συνδέεται σε μία κατασκευή να λειτουργήσουν σαν ένα σώμα.
Αυτό είναι το λάθος που κάνετε στον σχεδιασμό.
Η πλάστιμότητα, η πλαστικοτητα, και τα δύσκαμπτα στοιχεία, είναι πολύ χρήσιμα στην σεισμική απόκριση της κατασκευής, με την προυπόθεση να είναι ανεξάρτητα στοιχεία μεταξύ των, αλλιώς το ένα αναιρεί την χρησιμότητα του άλλου στοιχείου.

Π.χ η πλαστιμότητα είναι μηχανισμός απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας, αλλά αν σε ένα πλάστιμο φέροντα τοποθετήσεις ένα δύσκαμπτο τοιχίο, αυτόματα μεταβιβάζεις όλες τις τάσεις του φέροντα πάνω στο δύσκαμπτο τοιχίο, και κάνεις τα πλάστιμα στοιχεία του φέροντα τεμπέλικα στο να παραλάβουν τάσεις διότι η ελαστικότητα που έχουν ακυρώνει την απόκριση αυτών προς τον σεισμό, αφήνοντας μόνο του το δύσκαμπτο τοιχίο να παραλάβει όλες τις τάσεις.
Αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε ομαλό καταμερισμό τάσεων σε όλα τα στοιχεία.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα κοντά υποστυλώματα, τα οποία είναι τα πρώτα που αστοχούν, λόγο έλλειψης πλαστιμότητας, διότι συγκεντρώνουν όλα τα φορτία επάνω τους.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις τοιχοπληρώσεις
Κατά το σχεδιασμό των δομικών συστημάτων ή των κτιρίων, οι τοιχοπληρώσεις δεν θεωρούνται ως φέροντα στοιχεία των κατασκευών, αλλά η επιρροή τους στην πλευρική δυσκαμψία των κατασκευών παίζει σημαντικό ρόλο στον φέροντα οργανισμό του δομικού συστήματος. Σε περίπτωση διακοπής των τοιχοπληρώσεων σε κάποιο όροφο, ή τη μη συμμετρική διάταξη τους σε κάτοψη ενός πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει ως συνέπεια τη συγκέντρωση δυνάμεων στα φέροντα στοιχεία του συστήματος, με αποτέλεσμα την ανάγκη μεγαλύτερης αντοχής και ικανότητας παραμόρφωσης των στοιχείων αυτών.
Δηλαδή εδώ βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο από πριν.
Δηλαδή πολύ δύσκαμπτα στοιχεία στους άλλους ορόφους, και πλάστιμα στοιχεία σε έναν από αυτούς, δημιουργούν μεταφορά τάσεων στον πλάστιμο μαλακό όροφο και έχουμε τον μηχανισμό ορόφου, δηλαδή αστοχία.
Συμπέρασμα
Αποτέλεσμα είναι και πάλη να μην έχουμε ομαλό καταμερισμό τάσεων σε όλα τα στοιχεία.
Ακόμα πλαστικοτητα σημαίνει ελεγχόμενη αστοχία....γιατί να υπάρχουν επισκευές σε αυτές τις περιοχές, την στιγμή που σας δίνω μία μέθοδο η οποία τις καταργεί?
Μιλάω στην γλώσσα σας μέχρι τώρα?...πάμε πάρα κάτω....
Η μέθοδος κατασκευών που σας προτείνω, λύνει αυτά τα προβλήματα αστοχίας και επισκευών που επέρχονται στον σχεδιασμό που κάνετε, διότι ακολουθεί έναν άλλο σχεδιασμό που ξεχωρίζει τα αυγά από το καλάθι, και δίνει διακριτούς και ξεχωριστούς ρόλους στην πλάστιμότητα, στην πλαστικοποίηση, και στα δύσκαμπτα στοιχεία, διότι τα ξεχωρίζει.
Βασικά
Ο Υ/Ε ως μηχανισμός διαρροής, δεν πλαστικοποιεί τα υλικά σε προεπιλεγμένες θέσεις ώστε αυτά να είναι τα πρώτα που θα αστοχήσουν και θα αποσβήσουν την ενέργεια του σεισμού.
Κάνει το εξής απλό... 1) κατασκευάζει το αποτέλεσμα της αστοχίας πριν αυτό συμβεί, τοποθετώντας σεισμικό αρμό στα κομβικά σημεία, με την προσθήκη ελαστομερούς υλικού καθ ύψος, τοποθετημένο μεταξύ των πλακών και του προτεταμένου με το έδαφος άκαμπτου φρεατίου.
2)Το ελαστομερές υλικό επιτυγχάνει φθίνουσα αρμονική ταλάντωση επί του κάθετου άξονα του φέροντος οργανισμού, και λειτουργεί όπως ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
3) Το άκαμπτο προτεταμμένο με το έδαφος φρεάτιο επιτυγχάνει τον έλεγχο των παραμορφωσιακών μεγεθών τα οποία υφίστανται λόγο διαφορά φάσης των διαφόρων καθ ύψος πλακών, προερχόμενη από την αδράνεια αυτών καθώς και από την πλαστιμότητα των υποστυλωμάτων του φέροντα οργανισμού.
4) Κατ αυτήν την μέθοδο ο φέρον οργανισμός δεν χάνει την πλαστιμότητα, η οποία είναι από μόνη της μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.
Βασικά διαβάστε την ανάρτηση 161 που λέει βασικά ότι.... Η μέθοδος κατασκευών που σας προτείνω, λύνει αυτά τα προβλήματα αστοχίας και επισκευών που επέρχονται στον σχεδιασμό που κάνετε, διότι ακολουθεί έναν άλλο σχεδιασμό που ξεχωρίζει τα αυγά από το καλάθι, και δίνει διακριτούς και ξεχωριστούς ρόλους στην πλάστιμότητα, στην πλαστικοποίηση, και στα δύσκαμπτα στοιχεία......και όχι μόνον,,, διότι σχεδιάζω και πιο άκαμπτα στοιχεία από εσάς, με μεγαλύτερη αντοχή στην σεισμική απόκριση, και πιο πλάστιμα, και καλύτερο ( πρόσθετο ) μηχανισμό απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας από ότι εσείς, χωρίς να αναιρεί και τον δικό σας μηχανισμό της πλαστιμότητας.
Ας μου πει κάποιος μηχανικός που διαφωνεί σε αυτά που λέω?
Που ακριβώς ξεφεύγω από την επιστήμη σας, και λέω παράλογα πράγματα?
Ανάφερα πάρα πάνω ότι..
Η μέθοδος κατασκευών που σας προτείνω, λύνει αυτά τα προβλήματα αστοχίας και επισκευών που επέρχονται στον σχεδιασμό που κάνετε, διότι ακολουθεί έναν άλλο σχεδιασμό που ξεχωρίζει τα αυγά από το καλάθι, και δίνει διακριτούς και ξεχωριστούς ρόλους στην πλαστιμότητα, στην πλαστικοποίηση, και στα δύσκαμπτα στοιχεία, διότι τα ξεχωρίζει.
α) Πλαστιμότητα
Με την μέθοδο σχεδιασμού που σας προτείνω, έχετε την δυνατότητα να σχεδιάσετε έναν φέροντα οργανισμό πλαισιωτό ή ασύμμετρο, ο οποίος θα αποτελείται μόνο από πλάστιμα ισομετρικά υποστυλώματα, ( όλα να έχουν τον ίδιο βαθμό πλαστιμότητας, ) ώστε κατά την απόκριση του φέροντα προς τον σεισμό, ο καταμερισμός των τάσεων να αναλαμβάνετε ισομερώς από αυτά.

Λόγο του ότι το Ο.Σ δεν είναι λάστιχο, έχει ένα συγκεκριμένο βαθμό πλαστιμότητας, και μετά αστοχεί.
Ο βαθμός πλαστιμότητας και μετακίνησης του φέροντα ανά όροφο καθ ύψος, είναι αυτός που καθορίζει την σχεδιαζόμενη διαστασιολόγηση του σεισμικού αρμού καθ ύψος, μεταξύ διαφραγμάτων και φρεατίου, καθώς και τον βαθμό ελαστικότητας του τοποθετημένου μεταξύ αυτών, ελαστικού υλικού.
Με λίγα λόγια, ο περιμετρικός σεισμικός αρμός γύρο από το φρεάτιο, τοποθετημένος στο ύψος των διαφραγμάτων των πλακών, δεν έχει σταθερή διάσταση, αλλά η διάσταση του μεγαλώνει ανά όροφο καθ ύψος, για δύο λόγους.
1) Για να έχει την ελευθερία ο φέροντας να πραγματοποιήσει την φυσική του ταλάντωση που αντέχει πριν αστοχήσει, ( χωρίς την παρεμπόδηση του άκαμπτου φρεατίου ) ώστε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας.( πλαστιμότητα φέροντα οργανισμού )
Λίγο πριν αστοχήσει ο φέροντας, τότε και μόνο τότε αρχίζει το ελαστικό υλικό και το άκαμπτο φρεάτιο να παρεμποδίζει την περαιτέρω παραμόρφωσή του, ώστε κατά πρώτον να μην αστοχήσει, και κατά δεύτερον, να έχει εξαντλήσει όλη του την αντοχή, ώστε η κρούση του στο φρεάτιο να είναι όσο το δυνατόν μικρή. ( μικρότερες τάσεις κρούσης προς το φρεάτιο, και μεγαλύτερη κατανάλωση σεισμικής ενέργειας. )

2) Για να μην έχουμε παρεμπόδιση της ταλάντωσης στους πάνω ορόφους, ( από το άκαμπτο φρεάτιο ) η οποία αν γινόταν, θα μετέφερε τα φορτία στους κάτω ορόφους, με αποτέλεσμα να χάνουμε σε σεισμική απόσβεση, και να καταπονούμε με περισσότερες τάσεις τα υποστυλώματα των πρώτων ορόφων.

β) Άκαμπτα κάθετα στοιχεία
Φυσικά ο κύριος λόγος που σχεδίασα τον σεισμικό αρμό ( ελαστικό διάκενο τοποθετημένο μεταξύ των διαφράγματατων των πλακών, και του φρεατίου ) , είναι
1) να διαχωρίσει τα πλάστιμα από τα άκαμπτα υποστυλώματα, ώστε τα πλάστιμα να παραμένουν πλάστιμα, και τα άκαμπτα να αναλαμβάνουν τον κύριο ρόλο που τους αναλογεί, και είναι ο έλεγχος των παραμορφοσιακών μεγεθών του φέροντα, είτε αυτός είναι σχεδιασμένος σαν πλαισιακή είτε σαν ασύμμετρη κατασκευή.
2) Να διαχωρίσει τα οριζόντια από τα κάθετα στοιχεία, ώστε ο νοητός κόμβος που συντελείται από αυτά, να είναι ο ποιο πλάστιμος κόμβος που έγινε μέχρι σήμερα, ώστε... να μην έχουμε ροπές, και να έχουμε ένα φρεάτιο, το οποίο να μην φέρει κανένα στατικό φορτίο του φέροντα, ώστε να μπορεί να δεχθεί τις αυξημένες κάθετες και οριζόντιες θλιπτικές τάσεις προερχόμενες από τις κρούσεις των πλακών, οι οποίες δημιουργούν ολική ροπή στο φρεάτιο.

γ) Πλαστικότητα
Ένας ασύνδετος φορέας μέσα στον άλλον, με φέροντα ελαστικό αρμό, αποτελεί από μόνος του έναν κόμβο, ο οποίος είναι πανταχόθεν ελεύθερος προς οποιαδήποτε μετακίνηση..... τι την χρειαζόμαστε την πλαστικότητα με έναν κόμβο σαν αυτόν?

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Η πρότασή μου, για πλαισιωτή κατασκευή ( Μέθοδος seismic stop )

Εικόνα
Με αυτήν την οριζόντια σεισμική μόνωση που προτείνω, το κόστος κατασκευής ( αν θέλουμε οριζόντια σεισμική μόνωση, ) είναι πολύ φθηνό διότι ....
1) δεν χρειάζεται μεγάλος και δύσκολος ξυλότυπος ( ο οποίος με άλλη μέθοδο σεισμικής μόνωσης χρειάζεται, για την τοποθέτηση του εφέδρανου. )
Διότι απλώς σκάβουμε, τοποθετούμε αδρανή υλικά, και κατασκευάζουμε την κοιτόστρωση.
2) Τα αδρανή υλικά, δεν χρειάζονται επισκευές και αντικατάσταση, όπως χρειάζονται τα εφέδρανα.
3) Διπλή οριζόντια σεισμική μόνωση + κάθετη σεισμική μόνωση των κοιτοστρώσεων με μικρό κοστολόγιο.
4) Καλύτερη πάκτωση των άκαμπτων κάθετων στοιχείων, από τον σχεδιασμό του ΕΑΚ.
5) Ανεξαρτητοποίηση των πλάστιμων και των άκαμπτων κάθετων στοιχείων, για ευνόητους λόγους.
6) Οι κόμβοι μεταξύ διαφράγματος και άκαμπτου στοιχείου, μπορούν να πραγματοποιήσουν πανταχόθεν ελεύθερες μετακινήσεις.
7) Έλεγχος των παραμορφώσεων του κάθετου άξονα της πλαισιακής κατασκευής, για την αποφυγή του μηχανισμού ορόφου.
8) ισομετρικός καταμερισμός των οριζόντιων σεισμικών φορτίσεων στην πλαισιακή πλάστιμη κατασκευή.
9) Ελαχιστοποίηση των ροπών στους κόμβους.
10) Ισχυρότερη θεμελίωση.
11) Δυνατότητα εφαρμογής μεγάλης προέντασης στα άκαμπτα κάθετα στοιχεία ( διότι δεν έχουν κανένα στατικό φορτίο ) ώστε να έχουν μεγαλύτερες αντοχές στις τέμνουσες που δημιουργούνται από τις κρούσεις των πλακών.
12) Μηχανισμός σεισμικής απόσβεσης στα μέρη..
α) του πλάστιμου πλαισίου
β) στο δώμα, ( στα υδραυλικά υγρά )
γ) στα διαφράγματα των πλακών
δ) στην θεμελίωση.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Όπως βλέπουμε σε αυτό το πείραμα, https://www.youtube.com/watch?v=OyPleemSPnE τα κοντά υποστυλώματα, καθώς και τα μεγάλα άκαμπτα τοιχία, είναι τα πρώτα που αστοχούν.....
η πλαστιμότητα είναι μηχανισμός απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας, αλλά αν σε ένα πλάστιμο φέροντα τοποθετήσεις ένα δύσκαμπτο τοιχίο, αυτόματα μεταβιβάζεις όλες τις τάσεις του φέροντα πάνω στο δύσκαμπτο τοιχίο, και κάνεις τα πλάστιμα στοιχεία του φέροντα τεμπέλικα στο να παραλάβουν τάσεις διότι η ελαστικότητα που έχουν ακυρώνει την απόκριση αυτών προς τον σεισμό, αφήνοντας μόνο του το δύσκαμπτο τοιχίο να παραλάβει όλες τις τάσεις.
Η λύση είναι να διαχωρίσουμε τα πλάστιμα από τα δύσκαμπτα υποστυλώματα, τοποθετώντας σεισμικό αρμό.
Πιο Πανεπιστήμιο, ποιος μηχανικός, ποιος κανονισμός, μπορεί να αμφισβητήσει αυτά που λέω?

Γιατί στα τοιχία οι ρωγμές είναι λοξές?
Απάντηση
Η ταλάντωση όμως κατά τον σεισμό, όπως ξέρουμε, αλλάζει
την κλίση της κολώνας, και από κατακόρυφος που ήταν ο άξο-
νάς της, αλλάζει μερικές μοίρες ( εναλλάξ του κάθετου άξονα )
Η κολόνα κατά τη φάση που η κλίση της αλλάζει, αναγκάζει
μέσω του κόμβου που την ενώνει με τα άλλα στοιχεία το δοκό
να μετακινήσει και αυτή τον οριζόντιο άξονα της μερικές μοί-
ρες προς τα πάνω.
Εδώ υπάρχει το πρόβλημα του φέροντα κατά την ταλάντωση,
διότι τη στιγμή που η δοκός δέχεται φορτία με τάση ανόδου
από την κολόνα, τότε έρχεται σε αντίθεση με τα καθοδικά
φορτία του βάρους του κτηρίου.
Τα καθοδικά φορτία υπερνικούν τα φορτία ανόδου της δοκού,
με αποτέλεσμα η δοκός να αναγκάζεται να παραμείνει οριζό-
ντια.
Η κολώνα όμως, δεν παραμένει οριζόντια, (αλλάζει μερικές
μοίρες ο κάθετος άξονας της).
Το αποτέλεσμα είναι ο κόμβος που προσδίδει δομική οντότητα
στα στοιχεία αυτά να τείνει από 90 μοίρες που είναι, να μεταβάλλεται
, εναλλάξ κατά την ταλάντωση,και να καταπονείται με τέμνουσες.
Ο κόμβος όμως είναι πολύ άκαμπτος και γερός, και αντί να α
λάξει μοίρες, μεταδίδει τα καθοδικά και οριζόντια φορτία στις
ελαστικές διατομές των στοιχείων (διατομή κάτοψης κολόνας,
διατομή δοκού και πλάκας) δημιουργώντας ροπές, όπου αυτές
δημιουργούν τις τέμνουσες.
Το ίδιο γίνεται και με το τοιχίο.
Το τοιχίο σας άκαμπτο που είναι, σηκώνετε η μία πλευρά της βάσης του κατά την ταλάντωση, δίνοντας στα στατικά φορτία την δυνατότητα να ενεργήσουν κάθετα, χωρίς να έχουν την αντίσταση της θεμελίωσης, διότι η βάση του έχει σηκωθεί και δεν υπάρχει αντίσταση στο στατικό φορτίο.
Αποτέλεσμα είναι το τοιχίο να ολισθαίνει πάνω στο ίδιο του το σώμα, δημιουργώντας τα λοξά βέλη.
Σε πια βιβλιογραφία αναφέρουν αυτά που λέω?


Ας εξετάσουμε διεξοδικά αν οι κατασκευές που σχεδιάζονται σήμερα, είναι πακτωμένες με το έδαφος.
Εικόνα
Οι μηχανικοί θεωρούν την πάκτωση της σχεδιαζόμενης κατασκευής δεδομένη.
Αν η κατασκευή έχει και ένα ή δύο υπόγεια με περιμετρικά τοιχία, η πάκτωση της κατασκευής θεωρείται δεδομένη.
Είναι όμως πακτωμένη??? ή μήπως η πάκτωση που πιστεύεται είναι μια ψευδαίσθηση?
Περιμένω να απαντήσετε εσείς σε αυτό το ερώτημα, για να γίνει διάλογος.
Αν δεν απαντήσετε, θα πω την άποψή μου.
Ας αρχίσουμε ...
Όταν το υποστύλωμα αλλάζει κλίση κατά την ταλάντωση, αναγκάζει την δοκό ή την κοιτόστρωση, να σηκώσει όλη την κατασκευή....φυσικά τα στατικά φορτία είναι τόσο πολύ μεγάλα, που αυτό είναι αδύνατον να συμβεί.
Συμπέρασμα...είναι δεν είναι η κατασκευή πακτωμένη, δώρον άδωρον διότι έτσι και αλλιώς η βάση θα παραμείνει καρφωμένη στο έδαφος λόγο στατικών φορτίων.
Οπότε...η πάκτωση ολόκληρης της κατασκευής στα πρανή της θεμελίωσης, δεν επιδρά ούτε θετικά, ούτε αρνητικά στην απόκριση της κατασκευής ως προς τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού.
Οπότε μια βαθιά θεμελίωση, δεν αντικαθιστά την χρησιμότητα του υδραυλικού ελκυστήρα.
Γιατί??
Διότι ο υδραυλικός ελκυστήρας δεν ασχολείται με την πάκτωση ολόκληρης της οικοδομής, αλλά με την πάκτωση κάθε ενός υποστυλώματος ξεχωριστά.
Προσθετικά οι αποκρίσεις των πακτωμένων υποστυλωμάτων, συναθροίζουν την γενική απόκριση του φέροντα προς την πλάγια φόρτιση του σεισμού.
Αυτή η μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα διότι
1) Δεν έχει ανάγκη τον κόμβο για να έχει απόκριση στον σεισμό.
2) Δρα σαν ενιαίο υποστύλωμα καθ όλον το ύψος του κτηρίου, και η αντίδραση στο δώμα και στο ( Π ) της βάσης, δημιουργεί κάθετες τέμνουσες οι οποίες είναι πολύ μικρές, συγκρινόμενες προς την αντοχή της κάθετης διατομής του υποστυλώματος.
Δηλαδή οι ως τώρα σχεδιαζόμενες κατασκευές, αποτελούνταν από υποστυλώματα και δοκούς, όπου ενώνονταν στους κόμβους, οπότε η μοναδική απόκριση του φέροντα προς τον σεισμό ήταν ο κόμβος.
Εγώ με την κάθετη προένταση ή πάκτωση εισάγω μία πρόσθετη και μεγαλύτερη απόκριση προς τον σεισμό, η οποία είναι η αντίσταση του δώματος και της βάσης, προιόν της πάκτωσης δώματος και εδάφους.
Αν έχουμε ένα υποστύλωμα μέσα στο έδαφος της βάσης, και το τραβήξουμε με έναν φορτωτή, θα αντέξει 200 με 300 κιλά έλξη.
Αν το πακτώσουμε με το έδαφος, θα αντέξει πολλαπλάσια έλξη.
Αν εφαρμόσουμε σε αυτό προένταση μεταξύ δώματος και εδάφους, θα αντέξει υποπολλαπλάσια έλξη από το πρώτο υποστύλωμα.
Αυτό σας προσφέρω με την ευρεσιτεχνία, μία έξτρα πολλαπλάσια αντίσταση του κάθε υποστυλώματος ως προς τοις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού. ( + την υπάρχουσα απόκριση των κόμβων την οποία δεν αναιρεί η δική μου ευρεσιτεχνία. )
Την χρειάζεστε αυτήν την έξτρα αντίσταση ναι ή όχι?

Αυτός που πνίγεται από τα μαλλιά του πιάνεται.
Κάπως έτσι αντιδρά και η απόκριση του ΕΑΚ προς τον σεισμό, σχεδιάζοντας κατασκευές με υποστυλώματα ασύνδετα με το έδαφος.
Όσο οπλισμό και να βάλετε, ότι διαστάσεις και να δώσετε στα υποστυλώματα, ο σεισμός αν είναι μεγάλος, θα την κάνει την ζημιά.
Ο λόγος είναι πολύ απλός και θα σας τον εξηγήσω απλά.
Η δοκός και το υποστύλωμα ενώνεται στον κόμβο.
Ο κόμβος στην πλάγια φόρτιση του σεισμού αντιδρά με ροπές. ( φυσικό επακόλουθο της ταλάντωσης και των στατικών φορτίων )
Οι ροπές του κόμβου έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα, και αυτό είναι ότι κατευθύνουν πάντα την πλάγια φόρτιση του σεισμού στην μικρότερη τομή, του υποστυλώματος και της δοκού.
Το αποτέλεσμα είναι ότι το τελικό φορτίο του σεισμού και των στατικών φορτίων, καταλήγει σε τέμνουσες οι οποίες καταπονούν τις μικρές αυτές διατομές.
Αυτές οι τέμνουσες είναι πολύ μεγάλες, πάνω από την αντοχή των μικρών διατομών, διότι δημιουργούνται από τον συνδυασμό της ταλάντωσης ( πλάγιων σεισμικών φορτίων ) και των στατικών φορτίων.
Φορτίσεις αδιανόητα μεγάλες, για την αντοχή μικρών διατομών.
Η λύση είναι μία και μοναδική.
Την πλάγια φόρτιση του σεισμού, μπορούμε να την μειώσουμε με οριζόντια σεισμική μόνωση, δεν μπορούμε όμως να την αποτρέψουμε γενικός.
Μπορούμε όμως να την κατευθύνουμε σε διατομές υποστυλωμάτων που είναι πολύ πιο ισχυρές διότι είναι πιο μεγάλες.
Αυτές οι διατομές είναι μόνο οι κάθετες διατομές των υποστυλωμάτων.

Πως επιτυγχάνουμε την εκτροπή των σεισμικών φορτίσεων από την μικρή, στην μεγάλη διατομή του υποστυλώματος.

Την επιτυγχάνουμε με την πάκτωση του εδάφους, και την κορυφή του υποστυλώματος.
Ερώτηση
Γιατί τώρα δεν είναι πακτωμένα?
Απάντηση.
Ναι είναι πακτωμένα, αλλά με τι είναι πακτωμένος ο οπλισμός σας?
Με το έδαφος, ή με τους δοκούς?....
Φυσικά με τους δοκούς, που συνεπάγεται = με τέμνουσες στις μικρές διατομές των δοκών και των υποστυλωμάτων.
Αν υπάρχει πάκτωση της κορυφής του υποστυλώματος με το έδαφος, έχουμε εκτροπή των φορτίσεων στην μεγάλη κάθετη τομή του υποστυλώματος, ( που είναι πιο ισχυρή από την οριζόντια μικρή διατομή του, ) και μηδενικές τέμνουσες στην δοκό, διότι δεν υφίσταται καμία ροπή πλέων στην δοκό,
διότι την ροπή την έχει αναλάβει πλήρως και μόνο του το υποστύλωμα.

Αυτό κάνω εγώ, και αυτά κάνει ο ΕΑΚ, και όλος ο άλλος κόσμος.....διαλέξτε...αυτά που σχεδιάζει ο ΕΑΚ, ή αυτά που σχεδιάζει ο ΕΑΚ, + την δική μου έξτρα απόκριση του κτηρίου προς τον σεισμό?

https://www.youtube.com/watch?v=C2Z1zmrJhsc

Στο βίντεο αυτό, πείραμα της ΝΕΕS, παρατηρούμε ότι έχουν έναν φέροντα πάνω στην σεισμική βάση ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά.
1) Ευέλικτους κόμβους.
2) Δύο προστατευτικές χαλύβδινες σκαλωσιές, δεξιά και αριστερά του δοκιμαζόμενου πειράματος.
3) Δύο άκαμπτα τοιχία, ασύνδετα με την βάση θεμελίωσης,
4) Πλάστιμα υποστυλώματα.

Το πείραμα προφανώς θέλει να αποδείξει ότι αν τα άκαμπτα τοιχία είναι ασύνδετα από την βάση θεμελίωσης, τότε έχουμε εκτόνωση των σεισμικών φορτίσεων στον λαιμό του τοιχίου, το οποίο αντί να εφελκύεται από την μία, και να συνθλίβεται από την άλλη, αυτό, χρησιμοποιώντας τα στατικά του φορτία, και τους ευέλικτους κόμβους, δημιουργεί σεισμική απόσβεση.
Βασικά με την μη πάκτωση του τοιχίου με την βάση, έχουν κατασκευάσει ( την αστοχία ) το αποτέλεσμα των πλαστικών παραμορφώσεων.

Αν ήμουν ο ερευνητής της NEES θα τους έλεγα να κάνουν μερικές αλλαγές στο πείραμα.
Θα τους έλεγα...
1) Πάρτε τις δύο προστατευτικές χαλύβδινες σκαλωσιές, και τοποθετήστε αυτές μέσα στην κατασκευή.
Αν αυτές οι σκαλωσιές είναι ικανές να προστατέψουν την σεισμική βάση από τυχόν αστοχία του πειράματος, δεν βλέπω τον λόγο, γιατί να μην είναι ικανές να προστατέψουν και το ίδιο το πείραμα από την αστοχία.
2) Αντί αυτές οι προστατευτικές χαλύβδινες σκαλωσιές,να είναι βιδωμένες μόνο στην βάση, εφαρμόστε σε αυτές μία έξτρα κάθετη προένταση στα τέσσερα άκρατους, μεταξύ της σεισμικής βάσης και της κορυφής τους. Αυτή η προένταση θα δημιουργούσε έχτρα απόκριση στις πλάγιες φορτίσεις.
3) Αυτά τα άκαμπτα τοιχία, θα ήταν καλύτερα να ήταν τοποθετημένα μέσα στον φέροντα, και όχι στα άκρα.
Ο λόγος είναι απλός.
Αν είναι τοποθετημένα μέσα στον φέροντα, εκμεταλλευόμαστε την ακαμψία που έχουν οι πλάκες ( ως προς τον οριζόντιο άξονά τους ) οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να σταματήσουν την παραμόρφωση του φέροντα, γενικά, ( με την βοήθεια των άκαμπτων τοιχίων ) διότι είναι οι μόνες που συνδέονται με όλη την υπόλοιπη κατασκευή.
4) Αντί να κατασκευάζεται τόσο πολύπλοκους ελαστικούς κόμβους, ξεχωρίστε τα εύκαμπτα από τα άκαμπτα υποστυλώματα, με την τοποθέτηση σεισμικού αρμού γύρω από τα άκαμπτα υποστυλώματα.
Αυτή η μέθοδο είναι πιο ευέλικτη από την δική σας, διότι αυτός ο κόμβος έχει ελαστικότητα απ όπου και να είναι η κατεύθυνση του σεισμού.
Απεναντίας ο δικό σας κόμβος έχει ευελιξία κατά μόνο μία κατεύθυνση.
Αν βάλετε ένα φελιζόλ γύρω από το άκαμπτο τοιχίο, φθηνά και αποτελεσματικά θα έχετε κατασκευάσει τον πιο ευέλικτο κόμβο, ο οποίος εκτελεί όλες τις μετακινήσεις του σεισμού.

Εγώ μπορώ να πω στην NEES Building It Better

Δημοσίευση της ευρεσιτεχνίας στην Αμερική.
http://postimg.org/image/8ox3ft743/

http://www.linkedin.com/profile/view...hb_tab_pro_top

Skills & Expertise
Most endorsed for...

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Προς πολιτικούς μηχανικούς και αρμόδιους φορείς.
Δεν μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη θεραπεία, όταν δεν έχουμε την σωστή διάγνωση.
Την έχουμε αυτήν την διάγνωση ως προς την φόρτιση του σεισμού, και την απόκριση του φέροντα?
Εγώ πιστεύω ότι δεν την έχουμε, διότι ...
Oι συντελεστές που καθορίζουν τη σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών είναι πολυάριθμοι, και εν μέρει πιθανοτικού χαρακτήρα.

(Άγνωστη η διεύθυνση του σεισμού, άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο των συχνοτήτων της σεισμικής διέγερσης, άγνωστη η διάρκειά της.)
Ακόμα η μέγιστες πιθανές επιταχύνσεις που δίδουν οι σεισμολόγοι, έχουν πιθανότητα
υπέρβασης, μεγαλύτερης του σχεδιαζόμενου 10%

Ο συσχετισμός των ποσοτήτων (αν μπορούμε να το δούμε έτσι) «αδρανειακές εντάσεις - δυνάμεις απόσβεσης - ελαστικές δυνάμεις - δυναμικά χαρακτηριστικά κατασκευής - αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής - επιβαλλομενη κίνηση εδάφους»
είναι μη γραμμικής κατεύθυνσης , και ανεξερεύνητες στη δυναμική των κατασκευών.
Συμπέρασμα.
Σχεδιάζεται εμπειρικά και όχι με διάγνωση και εξειδικευμένη θεραπεία.

Είσαστε υπεύθυνοι όταν στον σεισμό η κατασκευή αστοχεί, τόσο.. όσο υπεύθυνοι είναι και οι μηχανικοί αεροσκαφών όταν το αεροπλάνο πέσει στο έδαφος.
Οι μηχανικοί αεροσκαφών εκτελούν εκτεταμένη έρευνα, για να μάθουν την αιτία της συντριβής, και να λύσουν το πρόβλημα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί.
Εσείς την κάνετε αυτήν την έρευνα?
Ναι την κάνετε, και κλείνετε τις ρωγμές με σοβά.
Υπάρχει μητρώο του κάθε έργου με καταγραφή και αποτίμηση βλαβών?... ή ζούμε μέσα σε μελλοντικούς τάφους?
Ποιος μηχανικός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει με σιγουριά πιστοποιητικό καταλληλότητας σε κτήριο μετά από έναν ισχυρό σεισμό, όταν αυτό το κτήριο έχει επικαλυφθεί με μονωτικά ελαστικά υλικά, με αποτέλεσμα να μην βλέπεις την βλάβη του στοιχείου?
Γιατί τα λέω όλα αυτά? ....για να πω ένα πολύ απλό και λογικό συμπέρασμα.

Στην Ελλάδα δύο είναι οι προτάσεις για την βελτίωση του αντισεισμικού κανονισμού.
1) http://www.marneris.gr/Parsant/ ο οποίος μπήκε στον ΚΑΝ.ΕΠΕ
2) Η δική μου πρόταση.
Καμία άλλη.
Οι αρμόδιοι φορείς του κράτους, έπρεπε ναι ή όχι να εξετάσουν την πρότασή μου?
Που πάνε τα κονδύλια για έρευνα του ΕΣΠΑ?
Αν δεν πάνε στην πρότασή μου, σε πια άλλη πρόταση πάνε?
Αντί να κυνηγάμε Κινέζους, δεν θα ήταν καλύτερα να βοηθάμε τους Έλληνες?
Θα μπορούσε να είναι το δικό μου ένα εξαγωγικό μηχανολογικό προιόν?
Μπορεί η σιωπή να είναι χρυσός,...αλλά μπορεί να είναι και συνενοχή σε φόνο.
Τελικά οι αντισεισμικοί κανονισμοί, φρενάρουν την επιστήμη, διότι πριν τελειοποιηθούν τελειοποίησαν την κατηχητική γνώση.
Η επιστήμη κτίζετε με τον διάλογο και την κριτική πάνω στην κατάθεση ιδεών.
Δεν χτίζετε με αλώβητους κανονισμούς σκυροδέματος.

seismic
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 19, 2010 8:36 am

Re: Αντισεισμικά συστήματα, και προβληματισμοί.

Δημοσίευση από seismic »

Α) Τέμνουσες μεταφοράς ( δράσης-αντίδρασης )
Σε κατάσταση ηρεμίας τα μοναδικά φορτία που έχει ένας φέρον σκελετός είναι τα κάθετα φορτία.
Όταν γίνεται σεισμός, το έδαφος αναγκάζει την βάση να κινηθεί με την φορά και την επιτάχυνση που έχει το έδαφος.
Η βάση αναγκάζει το υποστύλωμα να κινηθεί με την φορά και την επιτάχυνση που έχει το έδαφος.
Η πλάκα και η δοκός αναγκάζεται από το υποστύλωμα να κινηθεί με την φορά και την επιτάχυνση που έχει το έδαφος.
Η πλάκα και η δοκός αντιδρά σε αυτήν την πλάγια μετατόπιση.
Συμπέρασμα
Ενώ αρχικός είχαμε μόνο κάθετη φόρτιση, στο υποστύλωμα, και αντίδραση του εδάφους, τώρα με τον σεισμό έχουμε και άλλες δύο πρόσθετες πλάγιες φορτίσεις στο υποστύλωμα, διαφορετικής κατεύθυνσης, που το καταπονούν στον οριζόντιο άξονά του υπό μορφή τέμνουσας.
Λόγο του ότι η αδράνεια κάθε σώματος εξαρτάτε από το ιδικό του βάρος, και από την επιτάχυνση του σεισμού, συμπεραίνουμε εύκολα ότι.. Το υποστύλωμα του ισογείου διαχειρίζεται περισσότερα στατικά φορτία από τα άλλα υποστυλώματα των πάνω ορόφων, καθώς και τις ακαριαίες επιταχύνσεις, διότι είναι κοντά στο έδαφος, και η μετάδοση της επιτάχυνσης γίνεται χωρίς την μεσολάβηση πλάστιμων περιοχών. Συμπέρασμα...Τα υποστυλώματα του ισογείου είναι αυτά που καταπονούνται περισσότερο από τις τέμνουσες, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές, από ότι στους άλλους ορόφους του φέροντα.
Αυτές τις τέμνουσες τις δημιουργεί καθαρά η δράση του σεισμού, και η αντίδραση των πλακών και των δοκών.
Το υποστύλωμα είναι ο μεταφορέας αυτής της δράσης του σεισμού προς τις πλάκες και τις δοκούς.
Από αυτές τις τέμνουσες κινδυνεύει να αστοχήσει το υποστύλωμα του ισογείου, καθώς και ο μαλακός όροφος.
Η Λύση σε αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται στα υποστυλώματα του ισογείου είναι...
Περισφιγμένο σκυρόδεμα, με κάθετη προένταση στο υποστύλωμα, καθώς και αύξηση της διατομής του.
Γιατί πρέπει να σχεδιάσουμε τα ανωτέρο?
Διότι αν ένα υποστύλωμα σχεδιαζόμενο με τον ΕΑΚ έχει ( Α ) αντοχή στις τέμνουσες, αν το φορτίσουμε περισσότερο με κάθετη προένταση, τόσο ώστε η φόρτιση αυτή να μην ξεπερνά το 25% της αντοχής του υποστυλώματος, τότε θα έχουμε ( Α + 26,5 % ) περισσότερη αντοχή του υποστυλώματος του ισογείου προς την οριζόντια τέμνουσα
Αν το φορτίσουμε περισσότερο με κάθετη προένταση, τόσο ώστε η φόρτιση αυτή να μην ξεπερνά το 50% της αντοχής του υποστυλώματος, τότε θα έχουμε ( Α + 30,9 % ) περισσότερη αντοχή του υποστυλώματος του ισογείου προς την οριζόντια τέμνουσα
Αν το φορτίσουμε ακόμα περισσότερο με κάθετη προένταση, τόσο ώστε η φόρτιση αυτή να μην ξεπερνά το 75% της αντοχής του υποστυλώματος, τότε θα έχουμε ( Α + 40% ) περισσότερη αντοχή του υποστυλώματος του ισογείου προς την οριζόντια τέμνουσα
Αυξάνοντας την διατομή του υποστυλώματος, καθώς και την φόρτιση στην προένταση, σε συνδυασμό με την αύξηση της περίσφιξης, το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο ως προς την αντοχή της απόκρισης προς την τέμνουσα βάσης.

(Β) Τέμνουσες ροπής ( δημιουργούνται από τον συνδυασμό ταλάντωσης και στατικών φορτίων )
Ένας φορέας σκελετού οικοδομής αποτελείτε από κάθετα υποστυλώματα και από οριζόντιες πλάκες και δοκούς.
Αυτά όλα είναι ανεξάρτητα στοιχεία, και η μόνη τους σύνδεση διασφαλίζεται στους κόμβους.

Ένας πλάστιμος φορέας σκελετού, έχει μεγάλη ελαστικότητα, με αποτέλεσμα να ταλαντεύεται περισσότερο, και ακόμα περισσότερο καθ ύψος προσθετικά.
Η ταλάντωση αυτή, μεγαλώνει όσο μεγαλώνουν τα πάρα κάτω μεγέθη
1) ελαστικότητα και πλαστιμότητα του φορέα,
2) κέντρο βάρους του φορέα,
3) επιτάχυνση του σεισμού,
4) διάρκεια του σεισμού.
5) Υφιστάμενο ύψος ορόφου.
Η ταλάντωση αυτή αλλάζει τον κάθετο άξονα των υποστυλωμάτων διαφοροποιώντας αυτόν μερικές μοίρες, πότε δεξιά - πότε αριστερά.
Αυτή η διαφοροποίηση του κάθετου άξονα, επιβάλει στην πλάκα και την δοκό ( μέσο της σύνδεσης του κόμβου,) να κινηθούν πάνω και κάτω.
Φυσικά αυτή η κίνηση είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί, διότι έρχεται σε αντίθεση με άλλες δύο τάσεις οι οποίες είναι αφενός τα στατικά φορτία, αφετέρου η δομική αντίσταση προς την παραμόρφωση, που εφαρμόζει ο κόμβος.
Οπότε αντίθετες τάσεις πάνω σε κομβικό σημείο, ισούται μαθηματικός στην δημιουργία ροπών.
Οι ροπές σε συνδυασμό με την αντίσταση των στοιχείων συνεπάγεται σε τέμνουσες πάνω στις μικρές διατομές των στοιχείων.
Αυτές είναι οι Τέμνουσες ροπής
Ερώτηση.
Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να πιστεύει ότι με περισσότερο οπλισμό και μεγαλύτερες διατομές θα μπορέσει αυτός ο κόμβος να αντέξει την παραμόρφωση που επιφέρει όλο το στατικό βάρος του φέροντα?
Φυσικά ΟΧΙ
Συμπέρασμα ο ΕΑΚ και γενικά όλοι οι κανονισμοί του κόσμου είναι αναξιόπιστοι, διότι δεν είχαν προβλέψει αυτά που λέω.
Η Φυσική και ο κλάδος της η Μηχανική βασίζονται καθαρά πάνω σε αυτά που λέω.
Λύση για τέμνουσες ροπής
Η πλαστιμότητα είναι σκέτη παραμόρφωση, και σε συνδιασμό με τον σχεδιασμός των κομβικών σημείων κατευθύνει τα φορτία του σεισμού στις πιο αδύναμες διατομές των στοιχείων.
Η πλαστιμότητα δεν υφίσταται χωρίς την ταλάντωση η οποία είναι σκέτη παραμόρφωση.
Όταν έχεις παραμόρφωση, έχεις τουλάχιστον επισκευές.
Η μοναδική λύση είναι να σταματήσουμε την ταλάντωση του φέροντα, διότι μόνο έτσι σταματάμε την παραμόρφωση και τις τέμνουσες ροπής.
Αυτό για να συμβεί πρέπει
1) να υπάρξει ακαμψία στον φέροντα.
2) να οδηγήσουμε τις φορτίσεις του σεισμού σε διατομές πολύ μεγάλες και ισχυρές.

Αυτές οι διατομές είναι μόνον οι κάθετες διατομές του υποστυλώματος ( όχι οι οριζόντιες )
Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε εκτροπή των πλάγιων σεισμικών φορτίσεων από τις αδύναμες οριζόντιες διατομές των υποστυλωμάτων στις ποιο ισχυρές κάθετες διατομές, η λύση είναι μόνο μία.
Να πακτώσουμε ή να εφαρμόσουμε προένταση μεταξύ δώματος και εδάφους.
Αν εφαρμόσουμε προένταση μεταξύ δώματος και βάσης, το μόνο που κάνουμε είναι να αυξήσουμε την αντοχή του υποστυλώματος ως προς τις τέμνουσες μεταφοράς. ( τέμνουσα βάσης )
Αυτό έκαναν στο Μετσόβιο για μένα, με τα γνωστά καλά αποτελέσματα.
Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο της ευρεσιτεχνίας μου.
Διότι, η προένταση μεταξύ βάσης και δώματος, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να είναι καλή...αλλά δεν σταματάει αποτελεσματικά την παραμόρφωση δηλαδή την ταλάντωση του φέροντα, οπότε και τις ροπές και τις τέμνουσες ροπής.
Αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν η προένταση εφαρμοστή μεταξύ δώματος και εδάφους, σε υποστυλώματα με την κατάλληλη διατομή κάτοψης, η οποία πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, με πολλαπλές προεντάσεις σε κατάλληλα επί μέρους σημεία.
Αυτή η μέθοδος θα μηδενίσει τις τέμνουσες ροπής, και θα αυξήσει την απόκριση του φέροντα ως προς τις μεταφορικές τέμνουσες ( τέμνουσες βάσης.)
Ιδανικές κατασκευές για τον σκοπό αυτόν είναι οι άκαμπτες μονολιθικές κατασκευές από Ο.Σ, http://postimage.org/image/r1aadhj8/ χωρίς να αποκλείονται και οι μονολιθικές κατασκευές από οπτοπλινθοδομή.
Για αρχιτεκτονικούς λόγους υπάρχει και η μέθοδος του βίντεο της ευρεσιτεχνίας.
https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI αν θέλουμε να έχουμε απεριόριστη θέα.

Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει τον πιο πλάστιμο ελεγχόμενο φέροντα στον κόσμο, διότι διαθέτη τους ποιο ευέλικτους κόμβους, και την μεγαλύτερη σεισμική απόσβεση στον κόσμο, χωρίς να στερείτε την οριζόντια σεισμική μόνωση.
Ο μηχανισμός εφαρμογής προέντασης της ευρεσιτεχνίας, postimg.org/image/2mlql3ag4/ ενώ εφαρμόζει προένταση στον τένοντα ο οποίος εκτείνεται μεταξύ του δώματος και μιας άγκυρας η οποία είναι πακτωμένη στα βάθη μιας γεώτρησης κάτω από την βάση, έχει την ικανότητα να μην επιβαρύνει το έδαφος της θεμελίωσης με πρόσθετα φορτία προέντασης. Αυτό οφείλετε στον μηχανισμό της άγκυρας, και συγκεκριμένα στους δύο σωλήνες που φέρει.

postimage.org/image/2dmcy79yc/

Αυτοί οι σωλήνες έχουν διαφορετική διάμετρο, έτσι ώστε ο ένας να ολισθαίνει μέσα στον άλλον.
Ο εσωτερικός σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τον τένοντα.
Ο εξωτερικός σωλήνας που είναι και ο υποδοχέας του τένοντα, καταλήγει κάτω από την βάση, και αυτός είναι η αιτία που η βάση δεν υποχωρεί όταν το έδαφος τείνει να παραμορφωθεί,λόγο στατικών φορτίων και από την επιβολή φορτίσεων προερχόμενες από την προένταση.

Αυτός ο σωλήνας όταν δέχεται τα φορτία της βάσης, τείνει να υποχωρήσει κάθετα.

Αδυνατεί όμως να υποχωρήσει κάθετα, διότι είναι συνδεδεμένος με πίρους και μπάρες πυραμοειδούς μορφής, στο άλλο άκρο του, οι οποίες μπάρες μεταβιβάζουν τα φορτία της βάσης στα πρανή της γεώτρησης.
Αυτή η μεταβίβαση των φορτίων μέσο των μπαρών, υποβοηθείται και από τις άλλες πυραμοειδούς μορφής μπάρες οι οποίες είναι ανεστραμμένες και συνδεδεμένες με τον εσωτερικό σωλήνα του τένοντα.
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι μπάρες σπρώχνουν κατά ένα σημείο από διαφορετική κατεύθυνση, και αποκλείουν την ολίσθηση στα πρανή της γεώτρησης.
Η πάνω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις της βάσης στα πρανή της γεώτρησης, και η κάτω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις του τένοντα στα πρανή της γεώτρησης.
Δηλαδή έχουμε ένα νέο είδος πασσάλου τριβής, με το επιπλέον πλεονέκτημα την συνεχή τάση στα πρανή της γεώτρησης που εφαρμόζεται μέσο του τένοντα και των στατικών φορτίων του φέροντα.
Αυτό που κάνει ο μηχανισμός του ελκυστήρα είναι...
1) να εφαρμόζει προένταση μόνο στο υποστύλωμα, μεταξύ βάσης και δώματος.
2) Καθαρή πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος.
3) να αναλαμβάνει το βάρος της κατασκευής, και να την στηρίζει στα πρανή της γεώτρησης, εξασφαλίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο μία δεύτερη στήριξη στα βάθη του εδάφους.
Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κατασκευή δεν στηρίζεται πλέον στο έδαφος κάτω από την βάση, αλλά τα στατικά του φορτία μεταφέρονται πρωτίστως στα πρανή της γεώτρησης, μέσο του μηχανισμού της άγκυρας.
Αυτό εξασφαλίζει στην κατασκευή ( εκτός των άλλων, ) μία οριζόντια σεισμική μόνωση,
( χωρίς εφέδρανα ) διότι απομονώνει το μεγάλο βάρος της κατασκευής να μεταφερθεί στο έδαφος κάτω από την βάση.
Κατ αυτόν τον τρόπο, τα μεταδιδόμενα φορτία του εδάφους προς τον φέροντα, κατά την διάρκεια του σεισμού είναι ελάχιστα, ( διότι η επαφή εδάφους - βάσης είναι πολύ μικρή ) και για τον λόγο αυτόν έχουμε την ελεύθερη μετακίνηση του εδάφους κάτω από την βάση,και έτσι επιτυγχάνουμε την οριζόντια σεισμική μόνωση.
Οι ελαστικότητα των πίρων της άγκυρας, καθώς και η πλαστιμότητα των σωλήνων, εφαρμόζουν την οριζόντια σεισμική μόνωση.
Προυπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η οπή της γεώτρησης να είναι πιο μεγάλη, από την διάμετρο της σωλήνας στήριξης, ώστε η σωλήνα να μπορεί να μετακινηθεί δεξιά - αριστερά χωρίς να παραμορφωθεί από την μετακίνηση.
Οπότε ...
4) Εξασφαλίζει και οριζόντια σεισμική μόνωση.

Συμπέρασμα
Πρέπει το σύστημα να δοκιμαστεί με την μέθοδο υπολογιστικής μηχανικής ( μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων ) αλλά και με μαθηματικούς προγραμματισμούς.
Να εξετασθούν ξεχωριστά οι παράμετροι σχεδιασμού ως προς
1) την απόκριση της κατασκευής η οποία φέρει προτεταμένα υποστυλώματα σε διάφορους φορείς.
2) την απόκριση της κατασκευής η οποία φέρει πακτωμένα υποστυλώματα με το έδαφος σε διάφορους φορείς.
3) την απόκριση της κατασκευής η οποία φέρει προτεταμένα υποστυλώματα τα οποία είναι πακτωμένα στο έδαφος.
Ο τίτλος που θα έπρεπε να έχει το θέμα μου είναι..
Θεωρία βέλτιστης αντισεισμικής σχεδίασης επεμβάσεων σε δομικούς φορείς με εφαρμογή στην προένταση των υποστυλωμάτων και στην πάκτωση αυτών στο έδαφος

Απάντηση

Επιστροφή στο “Αντισεισμική Προστασία”